Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Việt Nam hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
dieu kien de nguoi lao dong duoc tam dung dong quy huu tri tu tuat do dich covid 19 Nhiều nơi chi trả tiền hỗ trợ ảnh hưởng do dịch COVID-19 cho người dân trong dịp nghỉ lễ
dieu kien de nguoi lao dong duoc tam dung dong quy huu tri tu tuat do dich covid 19 Hà Nội chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
dieu kien de nguoi lao dong duoc tam dung dong quy huu tri tu tuat do dich covid 19
Ảnh minh họa

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Việt Nam hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Cụ thể, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp:

Tạm dừng sản xuất kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Ngoài ra, người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp trên được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện:

Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên;

Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất);

Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 1/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1/2020.

Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn cách tính số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm: Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng và thời gian được tạm dừng đóng được quyết định bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, quyết định.

Khi hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

dieu kien de nguoi lao dong duoc tam dung dong quy huu tri tu tuat do dich covid 19 Dự thảo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đưa ra dự thảo nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, từ năm ...

dieu kien de nguoi lao dong duoc tam dung dong quy huu tri tu tuat do dich covid 19 Hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7/2020

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các ...

dieu kien de nguoi lao dong duoc tam dung dong quy huu tri tu tuat do dich covid 19 Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ BHXH để hưởng lương hưu thì có được đóng một lần không?

Đủ 60 tuổi được nghỉ việc và có từ 10 năm tham gia đóng BHXH thì có thể tham gia BHXH tự nguyện và được ...

In bài viết

Truyền hình