Ngày 29/4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.
ha noi chi hon 500 ty dong ho tro nguoi dan gap kho khan do dich covid 19 40 trường đại học cho sinh viên đi học trở lại từ tháng 5
ha noi chi hon 500 ty dong ho tro nguoi dan gap kho khan do dich covid 19 WHO cảm ơn Việt Nam vì đóng góp trong cuộc chiến chống COVID-19
ha noi chi hon 500 ty dong ho tro nguoi dan gap kho khan do dich covid 19
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt kinh phí với số tiền là 505.607.250.000 đồng (Năm trăm linh năm tỷ, sáu trăm linh bảy triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng) hỗ trợ cho hơn 414.000 đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố.

UBND TP giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 24/4/2020, của Chính phủ, tham mưu báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu, báo cáo UBND thành phố bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020 và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố Hà Nội trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019;

Chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho các đối tượng nêu trên theo đúng chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp, tổ chức thực hiện ngay từ ngày 29/4/2020.

Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để phát sinh tiêu cực. Xử lý nghiêm các vi phạm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật; T

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định này.

ha noi chi hon 500 ty dong ho tro nguoi dan gap kho khan do dich covid 19 Thủ tướng ban hành điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó ...

ha noi chi hon 500 ty dong ho tro nguoi dan gap kho khan do dich covid 19 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 900 tỷ đồng ủng hộ chống dịch COVID-19

Số tiền và hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 qua UBTƯ MTTQ Việt Nam đến ngày 24/4 đã lên tới hơn 900 tỷ ...

ha noi chi hon 500 ty dong ho tro nguoi dan gap kho khan do dich covid 19 TP.HCM giảm một nửa thu nhập cán bộ để hỗ trợ người lao động nghèo trong dịch Covid-19

UBND TP.HCM ban hành quyết định giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức để hỗ trợ cho khoảng 600.000 người lao động mất ...

In bài viết

Truyền hình