Đủ 60 tuổi được nghỉ việc và có từ 10 năm tham gia đóng BHXH thì có thể tham gia BHXH tự nguyện và được đóng một lần cho 10 năm (120 tháng) còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.
den tuoi nghi huu nhung chua dong du bhxh de huong luong huu thi co duoc dong mot lan khong Mất sổ BHXH, phải làm thủ tục gì để được cấp lại?
den tuoi nghi huu nhung chua dong du bhxh de huong luong huu thi co duoc dong mot lan khong 1 năm nghỉ việc nếu không đóng BHXH có quyền hưởng BHXH 1 lần
den tuoi nghi huu nhung chua dong du bhxh de huong luong huu thi co duoc dong mot lan khong
(Ảnh minh họa: LuatVietnam)

1.Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ BHXH để hưởng lương hưu thì có được đóng một lần không?

Căn cứ điểm e, khoản 1 điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

2. Làm việc nhiều nơi, đóng BHXH thế nào?

Mỗi người sử dụng lao động đều có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. Vậy, đối với trường hợp một người lao động làm việc cho nhiều doanh nghiệp khác nhau thì việc đóng bảo hiểm xã hội thực hiện thế nào?.

Điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định:

Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Vấn đề này được hướng dẫn bởi mục 1.1 khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017. Theo đó, trường hợp người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì:

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đóng theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên;

- Bảo hiểm y tế đóng theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất,

- Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đóng theo từng hợp đồng lao động.

Trường hợp cả 02 nơi đều đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hoàn trả lại số tiền được xác định đóng trùng. Mục 2.1 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH hướng dẫn có 07 trường hợp hoàn trả tiền đóng BHXH, trong đó có trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau.

Cụ thể, cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Như vậy, trường hợp một người giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên sẽ có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp đóng trùng BHXH sẽ được hoàn trả.

den tuoi nghi huu nhung chua dong du bhxh de huong luong huu thi co duoc dong mot lan khong Tạm nghỉ làm để tránh dịch Covid-19, người lao động có được hưởng lương?

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (Covid-19) diễn biến phức tạp, nhiều công ty cho nhân viên nghỉ làm ...

den tuoi nghi huu nhung chua dong du bhxh de huong luong huu thi co duoc dong mot lan khong Khi nào người lao động được nghỉ không lương?

Theo Bộ Luật lao động hiện hành, ngoài các trường hợp được nghỉ làm và hưởng nguyên lương, còn có một số trường hợp khác ...

den tuoi nghi huu nhung chua dong du bhxh de huong luong huu thi co duoc dong mot lan khong Người lao động bị cách ly do virus Corona có được hưởng chế độ BHXH?

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế về giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động bị ...

In bài viết

Truyền hình