Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ năm học 2020 - 2021 để các thí sinh cập nhật.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngày "dự kiến" hoàn thành chấm bài thi kiểm tra tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngày "dự kiến" hoàn thành chấm bài thi kiểm tra tư duy
Công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Ngoại thương năm 2020 Công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Ngoại thương năm 2020

Cụ thể như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển/điểm xét tuyển

1

Quản lí Giáo dục

7140114

28.00

2

Công tác xã hội

7760101

29.00

3

GD đặc biệt

7140203

28.00

4

Luật

7380101

32.60

5

Chính trị học

7310201

18.00

6

QT dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

32.50

7

Quản trị khách sạn

7810201

32.30

8

Việt Nam học

7310630

30.00

9

Quản trị kinh doanh

7340101

32.60

10

Logistics và quản lí chuỗi cung ứng

7510605

31.50

11

Quản lí công

7340403

18.00

12

Ngôn ngữ Anh

7220201

33.20

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

33.60

14

Sư phạm Toán học

7140209

33.50

15

Sư phạm Vật lí

7140211

28.00

16

Sư phạm Ngữ văn

7140217

32.70

17

SP Lịch sử

7140218

28.00

18

GD công dân

7140204

28.00

19

GD Mầm non

7140201

28.00

20

GD Tiểu học

7140202

33.50

21

Toán ứng dụng

7460112

26.93

22

Công nghệ thông tin

7480201

30.50

23

Công nghệ kĩ thuật môi trường

7510406

20.00

24

Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)

51140201

24.73

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Ngoại thương năm 2020 Điểm chuẩn dự kiến Đại học Ngoại thương năm 2020
Điểm chuẩn dự kiến Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020 Điểm chuẩn dự kiến Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020
In bài viết

Truyền hình