Ngày 26/9, UBND TP Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2019, với sự có mặt của 144 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 39.000 đồng bào các DTTS toàn thành phố. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong khu vực Tây Nam Bộ tổ chức đại hội cấp tỉnh, thành phố.    
Trao tặng 15 con bò giống cho nông dân nghèo khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia Dân tộc nào có dân số đông nhất Tây Nguyên?

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội lần này đã đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi giai đoạn 2014-2019.

dia phuong dau tien khu vuc tay nam bo to chuc dai hoi dan toc thieu so

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Theo UBND thành phố Cần Thơ, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 27 DTTS sinh sống với 9.506 hộ, gồm 38.929 người, chiếm 3,04% tổng dân số toàn thành phố (Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer có 5.740 hộ, với 22.705 người; dân tộc Hoa có 3.642 hộ, với 15.889 người; các DTTS còn lại có 124 hộ, với 335 người). Những năm qua, đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ trong xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố triển khai và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, xác định công tác dân tộc và chính sách dân tộc có vị trí đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS hiểu đầy đủ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất đồng thuận, đoàn kết gắn bó với đồng bào các dân tộc vì sự nghiệp chung của đất nước.

dia phuong dau tien khu vuc tay nam bo to chuc dai hoi dan toc thieu so
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Bên cạnh đó, thành phố quan tâm thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương và thành phố chăm lo phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS. Đồng bào các dân tộc được tập huấn hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong ngày càng hiệu quả; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng về đường, trường học, trạm y tế, điện, nước sinh hoạt cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của đồng bào. Đối với Người Hoa, với chính sách thông thoáng của Đảng và Nhà nước ngày càng phát huy và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề ngày càng phát triển, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo đạt hiệu quả; số hộ khá, giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm mạnh (chỉ còn 27 hộ, chiếm 0,28%/tổng số hộ DTTS). Các phong trào học tập nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực; giữ gìn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc; chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường trong đồng bào DTTS luôn được quan tâm, thực hiện tốt.

dia phuong dau tien khu vuc tay nam bo to chuc dai hoi dan toc thieu so

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ tặng bức trướng cho Đại hội

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, UBND thành phố cũng nhìn nhận công tác tổ chức thực hiện một số chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương và thành phố hỗ trợ đồng bào dân tộc một số nơi thực hiện còn chậm; đời sống của đồng bào DTTS từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, nhưng còn chênh lệch giữa các dân tộc; thu nhập của một bộ phận người một bộ phận hộ không đất sản xuất chưa thật sự ổn định; công tác triển khai, học tập, tranh thủ vận động tập hợp đồng bào DTTS vào các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tuy số lượng có tăng, nhưng còn hạn chế; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS tuy ổn định nhưng vẫn còn những vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, để lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc vào các hoạt động nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; một số tôn giáo, đạo lạ dùng vật chất để lôi kéo đồng bào dân tộc tham gia đã làm hưởng đến truyền thống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào DTTS.

Phát biểu tại Đại hội, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các DTTS của thành phố Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS, thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương và lãnh đạo Ủy Ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Lê Sơn Hải đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương, phum sóc ngày càng giàu đẹp.

dia phuong dau tien khu vuc tay nam bo to chuc dai hoi dan toc thieu so

Thứ trưởng, phó chủ nhiệm UBDT, Lê Sơn Hải - trao bằng khen của Bộ trưởng UBDT đến các tập thể và cá nhân.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận để đồng bào các DTTS tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lừa gạt, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tại Đại hội, 5 tập thể, 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 4 tập thể, 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, xây dựng Đảng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đời sống văn hoá mới ở cơ sở và nông thôn giai đoạn 2014-2019.

Xem thêm:

dia phuong dau tien khu vuc tay nam bo to chuc dai hoi dan toc thieu so Trao tặng 15 con bò giống cho nông dân nghèo khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia

TĐO- Ngày 22/8, tại trụ sở chính quyền xã Sam Pa Pul, huyện Kor Thum, tỉnh Kandal (Campuchia), UBND xã Khánh Bình, huyện An Phú, ...

dia phuong dau tien khu vuc tay nam bo to chuc dai hoi dan toc thieu so Dân tộc nào có dân số đông nhất Tây Nguyên?

Việt Nam có 54 dân tộc sinh sống trải dài trên khắp cả nước. Trong đó một dân tộc thiểu số sống ở Tây Nguyên ...

dia phuong dau tien khu vuc tay nam bo to chuc dai hoi dan toc thieu so Tuyên dương 166 sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2018

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2018. ...

In bài viết

Truyền hình