UBND tỉnh Đắk Nông vừa qua đã ban hành Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 về việc hỗ trợ gần 726 tấn gạo học kỳ I năm học 2022-2023 cho học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
Nghệ An phân bổ gần 35 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương khắc phục thiên tai Nghệ An phân bổ gần 35 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương khắc phục thiên tai
Cấp phát hơn 176 tấn gạo cho 6.750 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Cấp phát hơn 176 tấn gạo cho 6.750 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND, UBND tỉnh phân bổ 725.820 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cấp cho các huyện, thành phố thực hiện hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau: Thành phố Gia Nghĩa: 4.425 kg; Huyện Đắk R'Lấp: 43.425 kg; Huyện Tuy Đức: 269.370 kg; Huyện Đắk Song: 26.625 kg; Huyện Đắk Glong: 311.025 kg; Huyện Đắk Mil: 1.875 kg; Huyện Krông Nô: 56.250 kg; Huyện Cư Jút: 12.825 kg.

Đắk Nông phân bổ gần 726 tấn gạo cho học sinh đặc biệt khó khăn
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên thống nhất về thời gian, địa điểm tiếp nhận và tiến hành bàn giao gạo cho các đơn vị; chỉ đạo các địa phương kiểm tra chất lượng gạo trước khi tiếp nhận; theo dõi, kiểm tra việc cấp phát gạo, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 10 triệu đồng để mua máy tính Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 10 triệu đồng để mua máy tính
Hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở Hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở
In bài viết

Truyền hình