Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ là 2 loại hình bảo hiểm khác nhau về mục đích, điều kiện, mức phí tham gia và quyền lợi.
da mua bao hiem nhan tho thi co can tham gia bhxh nua khong Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?
da mua bao hiem nhan tho thi co can tham gia bhxh nua khong Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ra sao?
da mua bao hiem nhan tho thi co can tham gia bhxh nua khong
Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ là 2 loại hình bảo hiểm khác nhau.

Hiện nay, các gói bảo hiểm nhân thọ được nhiều người đăng ký tham gia cho bản thân và gia đình, tuy nhiên, một số người dân thắc mắc đã mua bảo hiểm nhân thọ thì có cần tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) nữa không? Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (thực hiện từ ngày 1/1/2018).

Như vậy, kể từ 1/1/2018, quy định hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc.

Việc đã mua bảo hiểm nhân thọ nên không muốn tham gia BHXH là tuỳ vào điều kiện và nhu cầu của cá nhân. Tuy nhiên, đây là 2 loại hình bảo hiểm khác nhau về mục đích, điều kiện, mức phí tham gia và quyền lợi.

Về mục đích: BHXH là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận, còn bảo hiểm nhân thọ nhằm mục đích là sinh lời. Khoản lời của bảo hiểm nhân thọ được lấy từ chính tiền của người tham gia.

Về điều kiện, mức phí tham gia: Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với mức đóng xác định trước là 22% vào quỹ hưu trí, tử tuất. Trong khi đó bảo hiểm nhân thọ đặt ra điều kiện khá khắt khe về tuổi đời, sức khỏe tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro.

Về quyền lợi: Tiền đóng vào Quỹ BHXH đều được điều chỉnh tăng tương ứng với chỉ số giá tiêu dùng từng năm (CPI) theo quy định của Chính phủ được công bố tại năm mà người tham gia hưởng chế độ. Còn bảo hiểm nhân thọ thì tính theo lãi suất thị trường.

Người đang tham gia BHXH khi chết hoặc bị thương tật vì bất cứ lý do gì thì thời gian đã đóng BHXH đều được ghi nhận để tính hưởng BHXH. Trong khi đó, bảo hiểm nhân thọ có quy định doanh nghiệp không phải trả tiền bảo hiểm trong trường hợp: chết do tự tử trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực; chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng.

Người tham gia BHXH, khi đã hưởng lương hưu thì mức lương hưu được điều chỉnh định kỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra trong toàn bộ thời gian hưởng lương hưu người lao động được quỹ BHXH trả kinh phí để cấp thẻ BHYT và được hưởng các quyền lợi về khám, chữa bệnh bình đẳng với mọi người khác mà không phụ thuộc vào mức phí tham gia, loại bệnh... Khi người hưởng qua đời, người lo mai táng còn được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm chết, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất.

Đối với bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi được hưởng theo hợp đồng đã ký kết.

Một ưu điểm vượt trội khác của BHXH so với bảo hiểm nhân thọ đó là khoản lương lưu. Đây được coi như một sự đảm bảo quyền lợi khi về già.

da mua bao hiem nhan tho thi co can tham gia bhxh nua khong Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn cần nắm rõ.

da mua bao hiem nhan tho thi co can tham gia bhxh nua khong Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

da mua bao hiem nhan tho thi co can tham gia bhxh nua khong Điều kiện được hưởng và chưa được hưởng chế độ thai sản của lao động năm 2020

Năm 2020, người lao động nam và lao động nữ đóng BHXH và phải đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định dưới đây ...

Truyền hình