Ông Nguyễn Văn Tốn bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà từ ngày 4/11, người thay thế vị trí này ông Nguyễn Văn Quý.
cong ty nuoc sach song da mien nhiem chuc tong giam doc doi voi ong nguyen van ton Đại biểu Quốc hội: Cách xin lỗi của nước sạch sông Đà thiếu trách nhiệm, thiếu nghiêm túc!
cong ty nuoc sach song da mien nhiem chuc tong giam doc doi voi ong nguyen van ton Nước sạch sông Đà: Xin lỗi kiểu "dấu treo", "thông cáo"
cong ty nuoc sach song da mien nhiem chuc tong giam doc doi voi ong nguyen van ton Chủ thực sự của nước sạch Sông Đà: Ông Tốn là dân kỹ thuật, trình độ có hạn

Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Tốn.

Quyết định này được ký bởi Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà - Lương Thanh Tùng, có hiệu lực từ ngày 4/11/2019.

cong ty nuoc sach song da mien nhiem chuc tong giam doc doi voi ong nguyen van ton
Ông Nguyễn Văn Tốn bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà từ ngày 4/11

"Ông Nguyễn Văn Tốn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc đang quản lý cho cán bộ được phân công tiếp nhận của công ty", trong quyết định miễn nhiệm ông Tốn nêu rõ.

Ông Nguyễn Văn Tốn là Thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng ngành cấp thoát nước. Người thay ông Nguyễn Văn Tốn giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà là ông Nguyễn Văn Quý (sinh ngày 28/10/1973), kỹ sư xây dựng.

cong ty nuoc sach song da mien nhiem chuc tong giam doc doi voi ong nguyen van ton
Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tốn c Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà

Thông tin trên cũng được Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

In bài viết

Truyền hình