Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:38 | 04/10/2023 GMT+7
70 năm tác phẩm "Thường thức chính trị" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Còn nhiều giá trị cho công cuộc đổi mới hiện nay và tương lai

aa
70 năm đã qua nhưng những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Thường thức chính trị” vẫn mang giá trị to lớn và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc, đặc biệt là với công cuộc đổi mới hiện nay, tiếp tục soi sáng và định hướng cho sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Những đóng góp của Bác Hồ và lãnh tụ Fidel trong quan hệ Việt Nam-Cuba
“Hồ Chí Minh - Con đường phía trước”: Hành trình trên nước Nga của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm “Thường thức chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn diễn ra ngày 4/10 tại Hà Nội. Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Hội thảo khoa học được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm Thường thức chính trị; là dịp quan trọng để nhận thức sâu sắc hơn vai trò, tầm vóc, nội dung và giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là qua tác phẩm Thường thức chính trị.

Còn nhiều giá trị cho công cuộc đổi mới hiện nay và tương lai

Hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm "Thường thức chính trị" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: hcma.vn).

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tập trung thảo luận một số nội dung đề cập trong tác phẩm như: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; những định hướng đúng đắn, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những nguyên lý về vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là khi trở thành đảng cầm quyền; giá trị của tác phẩm với công cuộc đổi mới hiện nay.

Các ý kiến cũng đã thảo luận, làm rõ hơn bối cảnh ra đời và mục đích của tác phẩm. Đồng thời phân tích và làm sâu sắc những nội dung cơ bản của tác phẩm về con đường cách mạng Việt Nam, về nhà nước dân chủ mới, về dân chủ và thực hành dân chủ, về xây dựng văn hóa, về kinh tế, vấn đề thời đại… Trong đó, tập trung vào những nội dung cốt lõi của tác phẩm là về vai trò, bản chất và nội dung công tác xây dựng Đảng, trên ba vấn đề cơ bản: tư tưởng, chính trị, và tổ chức.

Luận giải giá trị to lớn của tác phẩm, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới hiện nay, các nhà khoa học khẳng định: Với văn phong giản dị, lập luận sắc bén, tác phẩm "Thường thức chính trị" trở thành mẫu mực về sách lý luận chính trị phổ thông. Những vấn đề lý luận trong tác phẩm là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; góp phần làm phong phú lý luận Mác – Lênin trên nhiều khía cạnh về lý luận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; lý luận về Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là khi trở thành đảng cầm quyền; góp phần hình thành đường lối cách mạng của Đảng trên nhiều lĩnh vực.

“Thường thức chính trị” đã có giá trị to lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tăng thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, từ đó nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, tiến lên giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến”, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi phát biểu tại Hội thảo.

Tham luận của các nhà khoa học khẳng định: 70 năm đã trôi qua nhưng những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Thường thức chính trị” vẫn mang giá trị to lớn và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc. Những quan điểm đúng đắn, sáng tạo trong tác phẩm về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ; về bước đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh... đã được kiểm nghiệm, minh chứng và khẳng định trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, nhất là bằng thành tựu của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Thường thức chính trị tiếp tục soi sáng và định hướng cho sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc; tiếp tục kiên định con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và dân tộc ta đã lựa chọn.

Tác phẩm "Thường thức chính trị" ra đời cách đây 70 năm. Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta đang bước vào giai đoạn quyết định, để tăng cường sự thống nhất ý chí trong toàn Đảng, toàn dân, trước hết là trong đội ngũ đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Đ.X đã viết 50 bài, đăng trong chuyên mục Thường thức chính trị, báo Cứu Quốc năm 1953. Năm 1954 Nhà xuất bản Sự thật đã tập hợp và xuất bản thành sách với tên gọi Thường thức chính trị.

Với những bài viết nhỏ, có logic chặt chẽ, được diễn đạt theo phong cách vắn tắt, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, để dễ thực hiện, “Thường thức chính trị” là cuốn sách giới thiệu những tri thức cơ bản, phổ thông về chủ nghĩa Marx-Lenin và đường lối, chính sách của Đảng, rất phù hợp với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam thời điểm bấy giờ.

Biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt - Nga Biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt - Nga
Việt Nam vững bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Việt Nam vững bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Hà An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguồn sức mạnh truyền cảm hứng

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguồn sức mạnh truyền cảm hứng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của cuộc đấu tranh của các dân tộc nhỏ bé chống lại chủ nghĩa thực dân và sự hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc.
Lan tỏa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình

Lan tỏa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình

Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024), tại Đại học Sejong - ngôi trường mang tên vị vua vĩ đại nhất Hàn Quốc - đã diễn ra hội thảo quốc tế nhằm kết nối các trí thức, sinh viên, bà con kiều bào Việt Nam đang làm việc, học tập và sinh sống tại Hàn Quốc.
Dấu ấn Bác Hồ dưới góc nhìn những người ghi sử Hong Kong

Dấu ấn Bác Hồ dưới góc nhìn những người ghi sử Hong Kong

Điều khiến Tiến sỹ Tôn Văn Bân có ấn tượng sâu sắc nhất chính là việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp để tổ chức Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tin bài khác

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Khoảng 14h40 chiều 12/7 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm đã được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.
Phó Thủ tướng Campuchia: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng của mối quan hệ mật thiết ở cấp cao nhất giữa hai nước

Phó Thủ tướng Campuchia: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng của mối quan hệ mật thiết ở cấp cao nhất giữa hai nước

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12-13/7/2024.
Cầu nối quan trọng củng cố và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Cầu nối quan trọng củng cố và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, chiều 11/7, tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdala và các đồng chí trong ban lãnh đạo Hội.

Đọc nhiều

Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán vàng miếng lên 79 triệu đồng/lượng

Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán vàng miếng lên 79 triệu đồng/lượng

Sau hơn 1 tháng giữ nguyên giá bán vàng miếng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phải điều chỉnh tăng lên trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tiếp tăng, chinh phục các mức kỷ lục mới.
Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu”: Sân chơi sáng tạo của sinh viên ngành du lịch

Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu”: Sân chơi sáng tạo của sinh viên ngành du lịch

Sau vòng sơ khảo và bán kết đầy cạnh tranh, ngày 17/7, chung kết Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu” đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. 7 đội thi lọt vào vòng chung kết đã mang đến những màn “trình diễn” đặc sắc - đầy hứng khởi, tiếp thêm động lực cho nhiều sinh viên khác đang theo học ngành du lịch.
Tuổi Mậu Dần 1998 có nên sinh con năm 2025 không?

Tuổi Mậu Dần 1998 có nên sinh con năm 2025 không?

Năm Ất Tỵ 2025 thường được gọi là Xuất Huyệt Chi Xà (Rắn rời hang). Bé sinh năm này sẽ có mệnh Phú Đăng Hỏa. Tuổi Mậu Dần 1998 có nên sinh con năm 2025 không?
Xuân quê hương 2025: phong phú chuỗi sự kiện của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Xuân quê hương 2025: phong phú chuỗi sự kiện của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 17/7, tại Hà Nội,Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Hội người Việt Nam tại Saitama, Nhật Bản, kênh VTC 10 tổ chức ra mắt Lễ ra mắt chuỗi sự kiện "Xuân quê hương 2025" tại Nhật Bản.
Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Sáng 17/7 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn, đã chính thức nộp Hồ sơ đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên Hợp Quốc (CLCS).
Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Ngày 17/7, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến Surabayar, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với hải quân Indonesia kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho cán bộ, chiến sỹ, học viên trên tàu.
Nhiều địa phương quyết liệt trong chống khai thác IUU

Nhiều địa phương quyết liệt trong chống khai thác IUU

Đoàn Thanh tra EC sẽ đến Việt Nam thực hiện đợt kiểm tra lần thứ 5 về khắc phục "Thẻ vàng" IUU. Trong thời gian này, nhiều địa phương trên cả nước như: Quảng Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang đang triển khai các giải pháp chống khai thác IUU trong 2 tháng cao điểm (tháng 7 và tháng 8) để giữ vững những kết quả đã đạt được, đảm bảo không phát sinh các hành vi vi phạm IUU trong thời gian tới.
ghi nhan dong gop cua dai su thuy dien tai viet nam cho quan he huu nghi hai nuoc
bo doi hai quan vung 5 cuu tau ca ngu dan mac can
dong dien yoga huong den mot the gioi hoa binh va huu nghi
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Phiên bản di động