Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 20/6/2022, Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Việt Nam Lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Mozambique đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Mozambique đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias viết lưu bút tại Nhà sàn Bác Hồ.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias viết lưu bút tại Nhà sàn Bác Hồ.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique sẽ thăm chính thức Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique sẽ thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Tổng thống Mozambique Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Tổng thống Mozambique
In bài viết

Truyền hình