Ngày 10/2/2022, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Cùng tham dự có nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.
In bài viết

Truyền hình