Tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) diễn ra ngày 25/11 tại Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO) đã đề xuất về cơ chế trao đổi thông tin giữa Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM, đơn vị thuộc VUFO) với USAID. Theo đó, cơ chế này nhằm phối hợp xây dựng các chương trình viện trợ, huy động nguồn lực cho Việt Nam và hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs). Cụ thể ở đây là đối tác USAID.
USAID tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu USAID tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu
USAID hỗ trợ hệ thống oxy y tế cho 10 bệnh viện tại Việt Nam USAID hỗ trợ hệ thống oxy y tế cho 10 bệnh viện tại Việt Nam
Cần có cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa PACCOM với USAID (Ảnh: Hải An).
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn trao đổi với bà Aler Grubbs - Giám đốc Văn phòng USAID/Việt Nam tại buổi làm việc (Ảnh: Hải An).

Tại buổi tiếp, ông Phan Anh Sơn chúc mừng bà Aler Grubbs đảm nhận cương vị Giám đốc Văn phòng USAID/Việt Nam. Ông Sơn cho biết: VUFO là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. VUFO có hàng ngàn đối tác ở các nước trên thế giới, bao gồm: các đảng chính trị, cơ quan thuộc chính phủ các nước, các tổ chức nhân dân vì hòa bình, đấu tranh cho công lý, vì dân chủ; các viện nghiên cứu, trường đại học, nhân sĩ, trí thức cùng nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong số các phòng ban thuộc VUFO, PACCOM là đơn vị được giao làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh, thành phố hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và phát triển của các NGOs tại Việt Nam.

Bà Aler Grubbs cho biết USAID mong muốn làm việc với VUFO và COMINGO để tiếp nhận được các thông tin về thủ tục, quy trình triển khai các dự án viện trợ Việt Nam, để người dân được thụ hưởng nguồn viện trợ nhanh, hiệu quả và thuận lợi cho công việc của USAID.

Tháng 9/2000, USAID chính thức mở văn phòng tại Việt Nam. Hoạt động viện trợ của USAID chủ yếu trên các lĩnh vực: trợ giúp nhân đạo về y tế, giáo dục, môi trường, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ sửa đổi pháp luật, chính sách liên quan đến phương mại phù hợp với luật pháp thương mại quốc tế; hỗ trợ phát triển kinh tế; bảo lãnh tín dụng với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng… Viện trợ của USAID là viện trợ không hoàn lại, chủ yếu được thực hiện dưới hình thức viện trợ phát triển chính thức ODA và dành cho các nước chậm hoặc đang phát triển.
COMINGO tăng cường chia sẻ thông tin về Việt Nam với bạn bè Hoa Kỳ COMINGO tăng cường chia sẻ thông tin về Việt Nam với bạn bè Hoa Kỳ
COMINGO sẽ đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài COMINGO sẽ đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
In bài viết

Truyền hình