Bộ Ngoại giao vừa đồng loạt kiện toàn công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới cấp Vụ.
Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Đà Nẵng, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Đà Nẵng, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu
Công an tỉnh Bắc Giang có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang có tân Phó Giám đốc
Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Ông Hoàng Ngọc Vinh (trái) nhận quyết định

Ngày 20/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ cấp Vụ của Bộ Ngoại giao.

Theo các quyết định, tiếp nhận và điều động ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Vụ trưởng, phụ trách Bộ phận Chính sách và Pháp lý, Ủy ban Biên giới quốc gia.

Bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Linh, Quyền Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia.

Bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng, Quyền Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Linh, Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định phân công ông Nguyễn Mạnh Cường

Phân công ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm Quyền Vụ trưởng, Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Phân công bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế Thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, làm Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thìn, Quyền Trưởng ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao, giữ chức Trưởng ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao.

Bổ nhiệm ông Lê Quang Biên, Quyền Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75, giữ chức Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.

Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Ông Phạm Thanh Bình (trái) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á

Cũng trong ngày 20/7, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Phạm Thanh Bình, nguyên Công sứ-Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á.

Điều động ông Trần Anh Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương làm Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế.

Tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Hương Trà, nguyên Tham tán-Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi.

Tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Đức Thắng, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tập sự Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Biên giới quốc gia.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Tùng, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia.

Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu trao quyết định cho ông Lê Đức Thiện

Bổ nhiệm ông Lê Đức Thiện, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ.

Bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Hòa, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ.

Ccông nhận ông Phan Minh Chiến là Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.

Công nhận ông Nguyễn Ngọc Vinh là Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.

Công nhận bà Phan Thị Minh Giang, là Tập sự Phó Cục trưởng, Cục Lãnh sự.

Công nhận ông Trần Bảo Sơn là Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Công nhận ông Lê Trung Kiên, là Tập sự Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao.

Quốc hội bầu tân Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 2 chủ nhiệm ủy ban mới Quốc hội bầu tân Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 2 chủ nhiệm ủy ban mới
Quốc hội bầu ông Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Thiếu tướng Lê Tấn Tới giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh và ông Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Đây là những nhân sự mới, lần đầu trúng cử.
Điều động, bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Quân khu 2 Điều động, bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Quân khu 2
Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) vừa triển khai hàng loạt quyết định về công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Phó trưởng Ban Đối ngoại TW Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Phó trưởng Ban Đối ngoại TW Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.
In bài viết

Truyền hình