Ngày 3/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra cảnh báo: Hiện nay, xuất hiện một số trang web, fanpage và group Facebook giả mạo cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cảnh báo trước tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng tại Việt Nam Cảnh báo trước tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng tại Việt Nam
Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục - đào tạo Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục - đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo một số trang web, fanpage giả mạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo một số trang web, fanpage giả mạo, người dân hết sức cảnh giác (Ảnh minh họa).

Các trang web, fanpage và group Facebook này ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của ngành giáo dục.

Cụ thể, tính đến ngày 2/11/2022, danh sách trang web, fanpage và group Facebook giả mạo gồm:

Trang thông tin điện tử Tạp chí Giáo dục và Pháp luật (Lấy tên đơn vị chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo) (https://www.giaoducvaphapluat.com/?m=1)

Các fanpage và group Facebook:

- Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

(https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-D%E1%BB.../)

- Bộ Giáo dục và Đào tạo Wibu 2.0

(https://www.facebook.com/bogddtwibu2.0)

- THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(https://www.facebook.com/groups/781126542643242/)

- Giáo dục & Đào tạo

(https://www.facebook.com/groups/giaoduc/)

- Bộ giáo dục và đào tạo thông chanh yên

(https://www.facebook.com/groups/912153902240563/)

- Bộ Giáo dục và Sở đào tạo quốc phòng chính phủ

(https://www.facebook.com/groups/267079151055743/)

- ?NK?BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.?Đảng cộng sản?AHG?

(https://www.facebook.com/groups/2260775060842598/)

- Bộ Giáo Dục và Đào Tạo_TiềnGiang

(https://www.facebook.com/groups/1054598258258500/)

- Khoa học - Công nghệ & MT, Bộ Giáo dục & Đào tạo

(https://www.facebook.com/groups/554428408264633/).

Người dân cần làm gì khi phát hiện trang web lừa đảo? Người dân cần làm gì khi phát hiện trang web lừa đảo?
Cảnh báo những thủ đoạn mạo danh thanh tra sở y tế, nhân viên y tế lừa đảo người dân Cảnh báo những thủ đoạn mạo danh thanh tra sở y tế, nhân viên y tế lừa đảo người dân
In bài viết

Truyền hình