Mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020, kéo theo đó là hàng loạt quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng theo như: lương, phụ cấp, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Dưới đây là bảng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2020.
bang luong can bo cong chuc vien chuc sau khi tang luong co so tu 172020 Những ai được tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020?
bang luong can bo cong chuc vien chuc sau khi tang luong co so tu 172020 Lương cơ sở tăng, kéo theo nhiều khoản thu nhập khác của công chức cũng tăng mạnh

Ngày 12/11/2019, Quốc hội chính thức chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020. Như vậy, bảng lương cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi.

Dưới đây là bảng lương cán bộ, công chức, viên chức sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2020:

- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước áp dụng với các đối tượng: Công chức loại A3, công chức loại A2, công chức loại A1, công chức loại B và công chức loại C;

bang luong can bo cong chuc vien chuc sau khi tang luong co so tu 172020

- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước áp dụng với các đối tượng: Viên chức loại A3, viên chức loại A2, viên chức loại A1, viên chức loại A0, viên chức loại B và viên chức loại C.

bang luong can bo cong chuc vien chuc sau khi tang luong co so tu 172020
bang luong can bo cong chuc vien chuc sau khi tang luong co so tu 172020 Trường hợp nào được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển?

Theo Thông tư 03/2019/TT-BNV, viên chức được xác định trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện ...

bang luong can bo cong chuc vien chuc sau khi tang luong co so tu 172020 Mức lương cao nhất, thấp nhất của công chức, viên chức năm 2020 là bao nhiêu?

Từ 1/7/2020, mức lương cao nhất của viên chức tăng thêm 880.000 đồng/tháng và mức lương thấp nhất của viên chức tăng thêm 165.000 đồng/tháng.

bang luong can bo cong chuc vien chuc sau khi tang luong co so tu 172020 Dự kiến tăng lương hưu, trợ cấp lên trên 7% kể từ ngày 1/7/2020

Chính phủ ban hành dự thảo điều chỉnh lương hưu và các khoản trợ cấp với nội dung: Từ ngày 1-7-2020, tăng thêm 7,382% trên ...

bang luong can bo cong chuc vien chuc sau khi tang luong co so tu 172020 Chính sách mới: Bằng tốt nghiệp đại học không ghi 'chính quy', 'tại chức' từ tháng 3/2020

Theo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, từ 1/3/2020, hình thức đào tạo "chính quy", "tại chức"... sẽ không còn ...

bang luong can bo cong chuc vien chuc sau khi tang luong co so tu 172020 Quốc hội chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020

Chiều 12/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ thực ...

In bài viết

Truyền hình