Từ 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Dưới đây là 9 đối tượng được áp dụng mức lương tăng này.
nhung ai duoc tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020 Lương cơ sở tăng, kéo theo nhiều khoản thu nhập khác của công chức cũng tăng mạnh
nhung ai duoc tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020 Quốc hội chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020

9 đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020

nhung ai duoc tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020
Từ 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Chiều ngày 12/11/2019, với 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó, chính thức tăng lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2020.

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện (theo khoản 1, khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ công chức năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Cán bộ, công chức cấp xã (theo khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ công chức năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (theo Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, xếp lương (theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP);

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Như vậy, tại thời điểm 01/7/2020, khi mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/tháng thì 09 nhóm đối tượng này sẽ đồng loạt được tăng các khoản thu nhập như lương, phụ cấp… tính theo mức lương cơ sở.

nhung ai duoc tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020 Lương Bộ trưởng, sau đợt tăng từ 1/7 lên hơn 15 triệu đồng

Với cách tính mức lương cơ sở mới tăng 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7..

nhung ai duoc tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020 Chi tiết lương cán bộ, công chức từ 1/7

Nghị định 38/2019 của Chính phủ quy định: Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực ...

nhung ai duoc tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020 Lương công chức ngang lương Bộ trưởng gần 15 triệu đồng/tháng

Theo thông tư hướng dẫn mới đây của Bộ Nội vụ, mức lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, ...

In bài viết

Truyền hình