Ngày 6/1/1946, 4 tháng từ ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giữa bộn bề khó khăn, đông đảo cử tri trong cả nước đã đi bỏ phiếu.
Quận 10 (TP. Hồ Chí Minh): Linh hoạt, sáng tạo trong tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Quận 10 (TP. Hồ Chí Minh): Linh hoạt, sáng tạo trong tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào hội trường, phát khẩu trang miễn phí, yêu cầu sát khuẩn tay, giảm 50% số lượng cử tri tham dự, trao tận tay bà con cẩm nang bầu cử… là những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của Ủy ban mặt trận tổ quốc quận 10, TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 10/05 tại trường Cao đẳng sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh.
Cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh Cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh
Năm chương trình hành động được các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh đưa ra sáng 07/05 như: bảo vệ dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Tổ quốc, đặc biệt là ở Biển Đông và sông Mê Kông; xây dựng thể chế tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em; chống tham nhũng, nâng cao chất lượng cuộc sống… đã nhận được sự nhất trí cao của các cử tri. Cử tri kỳ vọng, tất cả các hạng mục trong chương trình hành động sẽ được triển khai, thực hiện sớm để người dân được hưởng thụ những kết quả tốt đẹp. Các đại biểu Quốc hội khóa mới hoàn thành sứ mệnh Đảng, nhân dân giao phó.

Clip: 75 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (nguồn VTV)

Sáng 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nước Việt Nam mới non trẻ đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức.

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Bác Hồ đã đề nghị sớm có một cuộc bầu cử để thông qua Hiến pháp.

Người nói: "Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ phải có tổ chức càng sớm càng hay, cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu".

Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên - Ảnh 1.

"Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta đến con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày sung sướng của đồng bào ta và ngày mai là ngày tổng tuyển cử. Ngày mai tất cả các bạn cử tri nhớ đi bầu cử. Ngày mai mọi người đều vui vẻ hưởng quyền lợi của người dân độc lập, tự do".

Đây là lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1946. Sau đó, tại mít-tinh của hơn 2 vạn đồng bào Hà Nội ủng hộ cuộc bầu cử Quốc hội, Người nói: "Làm việc bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi ích riêng mà nghĩ lợi ích chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không bầu. Ngày mai, không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện cái quyền dân chủ ấy".

Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên - Ảnh 2.

Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên - Ảnh 3.

Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên - Ảnh 4.

Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên - Ảnh 5.

Ngày 6/1/1946, hơn 90% cử tri đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. 4 tháng từ ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giữa bộn bề khó khăn, đông đảo cử tri trong cả nước đã đi bỏ phiếu.

Đó là niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh để chọn lựa những người đủ đức, đủ tài, có sự "quyết tâm, tri tâm và đồng tâm" để "ra sức mưu hạnh phúc cho đồng bào", "phải làm cho xứng đáng với đồng bào, xứng đáng với Tổ quốc", như lời Bác Hồ căn dặn, để Quốc hội thật sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thể hiện ý Ðảng đã quyết, lòng dân đã đồng.

Ngày nay, lý tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng để nhân dân, cán bộ và chiến sĩ cả nước, học tập và noi theo. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nề nếp, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Quận 10 (TP. Hồ Chí Minh): Linh hoạt, sáng tạo trong tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Quận 10 (TP. Hồ Chí Minh): Linh hoạt, sáng tạo trong tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào hội trường, phát khẩu trang miễn phí, yêu cầu sát khuẩn tay, giảm 50% số lượng cử tri tham dự, trao tận tay bà con cẩm nang bầu cử… là những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của Ủy ban mặt trận tổ quốc quận 10, TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 10/05 tại trường Cao đẳng sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh.
Cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh Cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh
Năm chương trình hành động được các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh đưa ra sáng 07/05 như: bảo vệ dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Tổ quốc, đặc biệt là ở Biển Đông và sông Mê Kông; xây dựng thể chế tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em; chống tham nhũng, nâng cao chất lượng cuộc sống… đã nhận được sự nhất trí cao của các cử tri. Cử tri kỳ vọng, tất cả các hạng mục trong chương trình hành động sẽ được triển khai, thực hiện sớm để người dân được hưởng thụ những kết quả tốt đẹp. Các đại biểu Quốc hội khóa mới hoàn thành sứ mệnh Đảng, nhân dân giao phó.
Ảnh: 75 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam Ảnh: 75 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên 6/1/1946 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời phát triển mới của đất nước Việt Nam.
vtv.vn
In bài viết

Truyền hình