Đã 80 năm trôi qua (23/11/1940-23/11/2020) nhưng cho đến nay, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn còn nguyên giá trị về ý nghĩa lịch sử và bài học sâu sắc.
Nhìn lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 80 năm trước (23/11/1940) Nhìn lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 80 năm trước (23/11/1940)

Khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt tại hầu hết các tỉnh Nam Kỳ với tinh thần quyết liệt, mạnh nhất là ở Gia Ðịnh, Chợ ...

Ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ Ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ

Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ mang tính chất một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tính nhân dân rộng rãi và sâu sắc. Đó ...

80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa: Ý nghĩa và bài học

Diễn ra trong một thời gian ngắn (23/11-31/12/1940) song Khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng nhất và mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân Pháp xâm chiếm lục tỉnh Nam Kỳ năm 1867 đến thời điểm đó./.

In bài viết

Truyền hình