Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:15 | 18/08/2023 GMT+7

Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân "chuyên trách, chuyên tâm, chuyên nghiệp"

aa
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực; có cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích, động viên và giữ nguồn nhân lực chất lượng cao... là một số đề xuất nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân "chuyên trách, chuyên tâm, chuyên nghiệp".
Đối ngoại nhân dân góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Phát huy vai trò các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Nâng cao chất lượng cán bộ thông qua tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm

Đầu tháng 8/2022, lần đầu tiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức một chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ mới tuyển dụng. Tham gia chương trình đào tạo có 16 công chức mới được tuyển dụng trong năm 2022.

Chương trình này trang bị cho cán bộ mới được tuyển dụng những thông tin về cơ cấu tổ chức, hệ thống bộ máy, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Đồng thời cung cấp thông tin về những điểm chung giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, những nét riêng, đặc sắc của đối ngoại nhân dân. Qua chương trình, đội ngũ cán bộ mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có nhận thức đúng về những khó khăn, thách thức, thời cơ đối với công tác thông tin đối ngoại hiện nay.

Việc đào tạo các cán bộ mới tuyển dụng cũng được tiến hành thông qua đào tạo trực tiếp tại các hoạt động đối ngoại, tập huấn chuyên đề và sáng kiến “Ăn trưa với Chủ tịch”.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực đối ngoại nhân dân là giải pháp căn bản để nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân "chuyên trách, chuyên tâm, chuyên nghiệp"
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 16 công chức mới tuyển dụng năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Hải An).

Báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, chất lượng đội ngũ cán bộ Cơ quan Thường trực từng bước được nâng cao thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm.

Mặc dù từ năm 2021 đến nay không được Nhà nước cấp kinh phí đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã linh hoạt vận dụng các nguồn chi hợp pháp và nguồn lực sẵn có để cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo như: cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng cán bộ cấp vụ, cấp phòng; bồi dưỡng theo ngạch bậc; phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao triển khai “Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2021-2025” thông qua việc tham gia xây dựng chương trình đào tạo và cử báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các khóa.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng “chuyên trách, chuyên tâm, chuyên nghiệp”, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, kỷ luật và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thời gian tới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tiến hành tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ lãnh đạo cấp ban thông qua các hoạt động tập huấn định kỳ hàng năm; yêu cầu theo dõi và báo cáo về tình hình thế giới và khu vực tại các cuộc giao ban tuần; báo cáo tại các buổi toạ đàm/trao đổi thông tin của Cơ quan Thường trực; chủ trì xây dựng các báo cáo khoa học/báo cáo chuyên đề hàng năm về các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn và các buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

"Cần bộ tiêu chí năng lực cán bộ đối ngoại nhân dân"

Đây là đề xuất của bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ nhằm nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân. Bà cho rằng phải có cơ chế đánh giá năng lực cán bộ, triển khai đồng bộ với việc tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân theo hướng chính quy, hiện đại. Có chính sách đặc thù nhằm khuyến khích, động viên và giữ nguồn nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám trước sự cạnh tranh và sức hấp dẫn ngày càng lớn của các công ty, doanh nghiệp nước ngoài và khu vực tư nhân.

"Xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác đối ngoại nhân dân có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng các kỹ năng mềm như: kỹ năng thích ứng thay đổi và xử lý khủng hoảng; kỹ năng tác chiến độc lập và làm việc nhóm; xây dựng và phát triển mạng lưới quan hệ; kỹ năng thuyết trình, đàm phán, trả lời phỏng vấn, ứng xử trên môi trường mạng xã hội, chủ trì hội nghị, hội thảo quốc tế; kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, kỹ năng kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao trong và ngoài nước. Tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình, cơ chế đào tạo cán bộ qua công việc đang phát huy hiệu quả như cơ chế tập sự lãnh đạo, quản lý, cơ chế cử cán bộ trẻ làm việc tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài", bà Giang gợi ý.

Trong tham luận gửi tới Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 tổ chức tại Bình Định vào tháng 7/2023, Ban Tổ chức cán bộ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã đề xuất thường xuyên luân chuyển cán bộ trong Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ở các Liên hiệp địa phương có đủ điều kiện về số lượng cán bộ để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo hướng “chuyên trách, chuyên tâm, chuyên nghiệp”, mỗi cán bộ giỏi một việc, biết nhiều việc, sẵn sàng thay thế, luân chuyển khi cần.

Cùng với đó, xây dựng chiến lược trong công tác cán bộ, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng vị trí, năng lực của đội ngũ nhân sự. Xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là môi trường đào tạo và tự đào tạo tốt cho các công chức, viên chức, người lao động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tản mạn về đối ngoại nhân dân Tản mạn về đối ngoại nhân dân
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

5 nhóm mục tiêu công tác của 6 tháng cuối năm

5 nhóm mục tiêu công tác của 6 tháng cuối năm

Hội nghị diễn ra ngày 16/7 tại Hà Nội do Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì cùng toàn thể Cơ quan Thường trực tham dự.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng 2 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách ở Quảng Trị

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng 2 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách ở Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2024), ngày 12/7, tại TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình trao tặng nhà cho các gia đình chính sách và học bổng cho học sinh là con em các hộ gia đình thương, bệnh binh và liệt sĩ.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tri ân thương binh, gia đình liệt sỹ tại Quảng Bình và Nghệ An

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tri ân thương binh, gia đình liệt sỹ tại Quảng Bình và Nghệ An

Ngày 13/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ tỉnh Quảng Bình và tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Các tin bài khác

Cùng trải nghiệm mặc Yukata với các bạn Nhật Bản

Cùng trải nghiệm mặc Yukata với các bạn Nhật Bản

Tại sự kiện “Trải nghiệm phong tục lễ hội Tanabata, mặc thử Yukata” do Trung tâm Thông tin Văn hóa - Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã được mặc thử trang phục Yukata của Nhật Bản và khám phá những nét gần gũi trong trang phục truyền thống của hai nước.
Nữ sinh viên Lào, Campuchia được khám sức khỏe miễn phí

Nữ sinh viên Lào, Campuchia được khám sức khỏe miễn phí

43 nữ sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa được khám sức khỏe miễn phí tại Bệnh viện Hùng Vương.
Mối lương duyên Việt - Pháp vượt thăng trầm lịch sử, ngày càng gắn bó khăng khít

Mối lương duyên Việt - Pháp vượt thăng trầm lịch sử, ngày càng gắn bó khăng khít

Lịch sử đã tạo dựng nên mối lương duyên khăng khít giữa Việt Nam và Pháp với những gắn kết đặc biệt về chính trị, văn hóa, kiến trúc, ẩm thực, ngôn ngữ, con người. Trên tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, hai bên tìm cách tôn trọng sự khác biệt, cùng khai thác những nét tương đồng và vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tri ân thương, bệnh binh từng tham gia chiến đấu tại Lào

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tri ân thương, bệnh binh từng tham gia chiến đấu tại Lào

Ngày 15/7, Đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Phú Lương.

Đọc nhiều

Điều khiển xe trên 125cc phải thi bằng lái như xe phân khối lớn từ 1/1/2025

Điều khiển xe trên 125cc phải thi bằng lái như xe phân khối lớn từ 1/1/2025

Kể từ ngày 01/01/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ yêu cầu người điều khiển xe máy trên 125cc phải thi bằng lái hạng A giống như xe phân khối lớn.
Ngân hàng liên tục tăng lãi suất huy động

Ngân hàng liên tục tăng lãi suất huy động

Sau khi tăng 0,3%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1-6 tháng và tăng 0,1%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 7-36 tháng vào ngày 9/7, ngân hàng VietBank tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi các kỳ hạn ngắn.
Cổ đông lớn nhất của Novaland đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NVL

Cổ đông lớn nhất của Novaland đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NVL

NovaGroup tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 18-26/7 sau khi bán bất thành lượng cổ phiếu này trong khoảng thời gian từ ngày 27/6-12/7 do thay đổi để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ cơ cấu nợ.
Ba mô hình đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào hiệu quả, thiết thực

Ba mô hình đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào hiệu quả, thiết thực

Nhận đỡ đầu lưu học sinh Lào; đưa các em đi thực tế tại các gia đình người Việt; đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội là ba mô hình đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên, thanh niên Lào tiêu biểu, mang ý nghĩa thiết thực được Hội hữu nghị Việt – Lào thành phố Hà Nội triển khai thời gian qua. Những mô hình này góp phần hỗ trợ nước bạn đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ nhân dân hai nước.
Tuyên truyền biển đảo cho 120 người dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền biển đảo cho 120 người dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, sáng ngày 16/7, tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho hơn 120 cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.
Vùng 5 Hải quân: nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Vùng 5 Hải quân: nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Sáng 15/7 tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024. Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo.
Vùng 5 Hải quân: thi đua, rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

Vùng 5 Hải quân: thi đua, rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

Đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực phấn đấu, rèn luyện, học tập, công tác, góp phần xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đó là tinh thần, quyết tâm được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bày tỏ khi đến dâng hoa, dâng hương báo công tại Tượng đài Bác Hồ và Đền thờ Liệt sĩ Phú Quốc.
ghi nhan dong gop cua dai su thuy dien tai viet nam cho quan he huu nghi hai nuoc
bo doi hai quan vung 5 cuu tau ca ngu dan mac can
dong dien yoga huong den mot the gioi hoa binh va huu nghi
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Người ra nước ngoài định cư và thôi quốc tịch Việt Nam sẽ bị thu hồi căn cước công dân

Người ra nước ngoài định cư và thôi quốc tịch Việt Nam sẽ bị thu hồi căn cước công dân

Người Việt Nam khi ra nước ngoài định cư, nếu thôi quốc tịch Việt Nam thì căn cước công dân sẽ bị thu hồi; nếu vẫn giữ quốc tịch Việt Nam thì sẽ không bị thu hồi căn cước công dân.
Từ 1/7 kiểm soát giấy tờ xe và người điều khiển qua VNeID có giá trị như kiểm tra trực tiếp

Từ 1/7 kiểm soát giấy tờ xe và người điều khiển qua VNeID có giá trị như kiểm tra trực tiếp

Thông tư Bộ Công an vừa ban hành quy định các thông tin giấy phép lái xe; giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định… đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) sẽ có giá trị như kiểm tra giấy tờ trực tiếp.
Cấp căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch từ ngày 1/7

Cấp căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch từ ngày 1/7

Cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi, công dân chưa đăng ký thường trú, tạm trú và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7.
Từ ngày 1/7, BHXH thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên VNeID

Từ ngày 1/7, BHXH thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên VNeID

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang tập trung các nguồn lực, phát huy lợi thế sẵn có của ngành để sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.
Thời tiết hôm nay 22/6: Nắng nóng ở miền Bắc dịu dần

Thời tiết hôm nay 22/6: Nắng nóng ở miền Bắc dịu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc hôm nay 22/6 tiếp tục giảm nhiệt, cao nhất phổ biến 31-34 độ.
Thời tiết hôm nay (19/6): có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao

Thời tiết hôm nay (19/6): có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 19/6 sẽ nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động