Ngày 28/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 390/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.
Tập huấn công tác thu thập dữ liệu chất lượng dịch vụ hỗ trợ bạo lực trên cơ sở giới Tập huấn công tác thu thập dữ liệu chất lượng dịch vụ hỗ trợ bạo lực trên cơ sở giới
Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo quốc gia lần thứ ba về xây dựng Nhà nước pháp quyền Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo quốc gia lần thứ ba về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Đề án hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, các quy trình, quy định phục vụ việc hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ, bảo vệ an toàn và cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cùng các quy định khác liên quan để góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
Ảnh minh họa

Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2022 – 2023 là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng để cập nhật, tích hợp dữ liệu, kết nối, chia sẻ bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế vận hành, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Phát triển, mở rộng hệ thống, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật có liên quan, tạo cơ sở thực hiện việc kê khai, quản lý tài sản, thu nhập, trực tiếp trên hệ thống.

Với giai đoạn 2024 – 2025, mục tiêu đặt ra là thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu về kê khai tài sản tại các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia tại Thanh tra Chính phủ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu quốc gia khác theo quy định. Trong đó, hoàn thành số hóa, lưu trữ 100% bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; hoàn thành việc kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác có liên quan.

Phát triển, mở rộng việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; từng bước thay thế hồ sơ giấy truyền thống để hỗ trợ người có nghĩa vụ kê khai, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập, với mục tiêu đến năm 2025 đạt 50% trở lên.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT, Bộ Công an hướng dẫn, phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc bảo vệ, an toàn, bảo mật, lưu trữ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia như thế nào? Tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia như thế nào?
Người dân có thể dùng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (CMND/CCCD) để tra cứu thông tin cá nhân và đăng ký các thủ tục hành chính online trên cơ sở dữ liệu quốc gia .
Hải Phòng xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ phòng chống lao động cưỡng bức Hải Phòng xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ phòng chống lao động cưỡng bức
Giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hỗ trợ công tác phòng, chống xóa bỏ lao động cưỡng bức. Đây là nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch số 45/KH-UBND thực hiện Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức vừa được UBND TP Hả Phòng ban hành.
In bài viết

Truyền hình