TĐO - Ngày 19/4/2019, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã ra văn bản số 891/LH-KT – phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội VI của Liên hiệp. Phong trào thi đua sẽ có 4 nội dung thi đua chính.
Đại sứ đầu tiên của Cộng hoà Acmenia tại Việt Nam nhận kỉ niệm chương của VUFO Liên hiệp Hữu nghị nhiệm kỳ 2013-2018: Sôi động các hoạt động đối ngoại nhân dân VUFO ký kết hợp tác với Uỷ ban đối ngoại Quốc hội
vufo phat dong phong trao thi dua nam 2019 voi 4 noi dung chinh

Hoạt động tiếp đoàn các bạn bè Mỹ của VUFO

Cụ thể, các nội dung thi đua gồm: Thứ nhất - Thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan; Đề xuất và tổ chức thực hiện các sáng kiến đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Thứ hai là có nhiều sáng kiến, cách làm hay, được áp dụng để củng cố phát triển mạng lưới bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam, cải tiến thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, các kế hoạch công tác trong năm. Thứ ba là: Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động, xây dựng phong cách làm việc và văn hóa cơ quan trong đơn vị, phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó.

Nội dung thi đua thứ tư là: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua – khen thưởng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển” bằng các hoạt động cụ thể và thông qua việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 do Khối các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp phát động. Cùng với đó là Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Liên hiệp Hữu nghị đã phát động phong trào thi đua “Lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”.

Việc phát động phong trào thi đua nhằm mục đích phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI là Liên hiệp Hữu nghị. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019. Đây cũng là dịp để triển khai giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp.

vufo phat dong phong trao thi dua nam 2019 voi 4 noi dung chinh
Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã ký giao ước thi đua năm 2019.

Phong trào cũng là dịp để phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích tiêu biểu để biểu dương, phổ biến, nhân rộng trong toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị, góp phần tạo động lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và xây dựng Liên hiệp Hữu nghị vững mạnh.

Theo lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị, kết quả thi đua được đánh giá bằng sáng kiến, năng suất, hiệu quả hoàn thành công việc được giao. Đặc biệt là những đóng góp xây dựng nội bộ tập thể đoàn kết, vững mạnh, đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, có tính giáo dục, nêu gương, kịp thời tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình trong hệ thống Liên hiệp Hữu nghị.

Dự kiến sẽ có 33 bằng khen, trong đó có 13 bằng khen cho tập thể; 20 bằng khen cho cá nhân được trao khi tổng kết phong trào.

vufo phat dong phong trao thi dua nam 2019 voi 4 noi dung chinh Liên hiệp hữu nghị mong muốn tăng cường quan hệ với Quốc hội Mỹ

(TĐO) - Liên hiệp hữu nghị và Hội Việt-Mỹ mong muốn xây dựng quan hệ với Quốc hội Mỹ, trước hết là với nhóm trợ ...

vufo phat dong phong trao thi dua nam 2019 voi 4 noi dung chinh Liên hiệp Hữu nghị phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên năm 2019

TĐO-Hòa chung không khí tưng bừng đón mùa xuân mới, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể ...

vufo phat dong phong trao thi dua nam 2019 voi 4 noi dung chinh Liên hiệp Hữu nghị nhiệm kỳ 2013-2018: Sôi động các hoạt động đối ngoại nhân dân

Với một nhiệm kỳ 2013 - 2018 đầy sôi động, quán triệt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, bám sát các ...

Truyền hình