TĐO-Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa công bố Quyết định số 1500/QĐ-BGTVT về việc thanh tra trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) về công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Theo quyết định được Bộ GTVT phê duyệt, Đoàn Thanh tra sẽ thanh tra trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý. Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2016 đến nay và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

vu bo nhiem gan 100 can bo truoc khi nghi huu thanh tra nguoi dai dien phan von nha nuoc tai acv

Ông Lê Mạnh Hùng, người được cho là ký quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cả trăm cán bộ trước khi nghỉ hưu ít ngày gây xôn xao dư luận trong và ngoài ngành mấy ngày nay. Ảnh KT.

Đoàn Thanh tra sẽ đánh giá đúng công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo quản lý đối với Người đại diện phần vốn gắn với việc thực hiện trách nhiệm của chức danh lãnh đạo tại AVC trong đó có đợt bổ nhiệm mà báo chí đã nêu vừa qua.

Qua thanh tra, phát hiện, ghi nhận những ưu điểm để tiếp tục phát huy; đồng thời kiến nghị, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện; yêu cầu xử lý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý đối với vi phạm (nếu có).

vu bo nhiem gan 100 can bo truoc khi nghi huu thanh tra nguoi dai dien phan von nha nuoc tai acv

Ảnh minh họa

Nội dung thanh tra sẽ xem xét việc quy định nội bộ của AVC liên quan công tác bổ nhiệm, đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh vừa bổ nhiệm, đảm bảo các quy trình.

Nội dung thanh tra được tiến hành trong vòng 45 ngày theo quy định của pháp luật kể từ ngày công bố quyết định để làm rõ quá trình bổ nhiệm cán bộ tại ACV. Sau thời gian này, khi có kết luận, cơ quan thanh tra của Bộ GTVT sẽ công bố thông tin chính thức cho dư luận được biết.

Trước đó, về việc Tổng Giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng bổ nhiệm hơn 70 cán bộ trước khi nghỉ hưu, ACV đã chính thức phản hồi trong đó nhấn mạnh, đây không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của Tổng Công ty.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ACV sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 19/7 tới đây.

Đ.V (t/h)

In bài viết

Truyền hình