Một viên cảnh sát rút súng bắn 2 tên cướp có vũ trang trên xe buýt ở Mexico và đã anh dũng hy sinh.
In bài viết

Truyền hình