Sáng ngày 14/10, tại TP Vĩnh Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc trọng thể. Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ tại Đại hội.
Vĩnh Phúc: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 Vĩnh Phúc: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 14/10/2020, tại TP Vĩnh Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính ...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020 Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020

Sáng ngày 01/10, tại TP Vĩnh Yên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh ...

Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội (đứng thứ 2 từ phải sang) tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Đồng tình với các định hướng phát triển, mục tiêu, các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề chủ yếu để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một là, Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cửa ngõ phía Tây Bắc và nằm trong vùng phát triển của Thủ đô Hà Nội; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại kết nối với Hà Nội và các tỉnh trong vùng, là điều kiện rất thuận lợi để xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, với các địa phương trong vùng Thủ đô, nhất là Hà Nội, nhằm huy động, khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tẩng giao thông.

Hai là, đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch, an toàn để thu hút các dòng vốn đầu tư mới. Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp thật sự trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển của tỉnh. Chú trọng phát triển các dịch vụ chất lượng cao, đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng thị trường và liên kết chuỗi giá trị, gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất/ha đất canh tác, thu nhập bình quân đầu người và đời sống tinh thần của người dân. Phấn đấu đến 2020, Vĩnh Phúc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh.

Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ba là, Vĩnh Phúc đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, tạo ra nhiều áp lực về hạ tầng kinh tế - xã hội và gia tăng dân số. Vì vậy, cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, ngành, quy hoạch sản phẩm; trên cơ sở đó xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin - truyền thông; sớm xây dựng thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Cùng với phát triển, hiện đại hóa đô thị, cần có chương trình hành động cụ thể để phát triển kinh tế đô thị, thực sự là động lực quan trọng để phát triển kinh tế.

Bốn là, chú trọng đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Vĩnh Phúc hướng đến chân - thiện - mỹ, giàu lòng yêu nước, giàu khát vọng vươn lên.

Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch chủ trì thảo luận. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào các nội dung, mục tiêu trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh trình Đại hội; cho ý kiến đánh giá về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đồng bộ, hiện đại, với các loại hình dịch vụ y tế chất lượng cao. Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là vấn đề thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, quán lý dân cư. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm là, củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, nhất là Vĩnh Phúc có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ Thủ đô, cần chủ động xử lý tốt các mối quan hệ dân tộc, tôn giáo, quản lý lao động nhập cư; phát hiện và xử lý kịp thời tình huống, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội.

Sáu là, tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định nêu gương, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Quyết liệt trong đổi mới tư duy, nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương; giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực sự gương mẫu, trong sạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu Phạm Hoàng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên tham luận với chủ đề: Các giải pháp xây dựng, phát triển thành phố trung tâm của tỉnh, gắn với văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng đô thị Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, phân cấp, phân quyền phù hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát cơ sở.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, trước Nhân dân, Đại hội cần tập trung trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;...

Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp, chia sẻ với những khó khăn đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên chính thức, buổi chiều ngày 14/10, Đại hội sẽ: Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận Đề án nhân sự. Báo cáo danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị. Ứng cử, đề cử, chốt danh sách, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bầu cử; Đại hội thảo luận. Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất.

Vĩnh Phúc: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 Vĩnh Phúc: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 14/10/2020, tại TP Vĩnh Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính ...

Đại sứ Đức Guido Hildner muốn 2 nước tập trung hợp tác lĩnh vực đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và tái tạo năng lượng Đại sứ Đức Guido Hildner muốn 2 nước tập trung hợp tác lĩnh vực đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và tái tạo năng lượng

Ngày 1/10, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc ...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020 Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020

Sáng ngày 01/10, tại TP Vĩnh Yên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh ...

In bài viết

Truyền hình