Ngày 11/12/2021, tại Phú Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên) tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, theo phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” và chú trọng 04 nội dung trọng tâm.
Điều động ông Vũ Văn Trà giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp hữu nghị thành phố Hải Phòng Điều động ông Vũ Văn Trà giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp hữu nghị thành phố Hải Phòng
Theo Quyết định số 3556/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được điều động giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2018-2023.
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định: Xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2021-2026 Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định: Xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2021-2026
"Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nam Định (Liên hiệp tỉnh Nam Định) sẽ cải tiến nội dung, phương thức hoạt động. Chú trọng tính trí tuệ, sáng tạo, đổi mới trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, từng bước giảm bớt các hoạt động hành chính, mang tính hình thức", đó là một trong 05 nội dung chính được Liên hiệp tỉnh Nam Định xác định để thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể là:

Một là, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ và hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chỉ thị 38, Nghị quyết Đảng bộ Phú Yên lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam, chủ động triển khai, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động đối ngoại nhân dân nâng cao tính hiệu quả thiết thực, nhằm tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và trong khu vực ASEAN, với các nước đối tác chiến lược, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác bè bạn truyền thống, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, gắn vận động chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch… qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất con người Phú Yên tươi đẹp, giàu tiềm năng thu hút hợp tác và đầu tư, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hai là, xây dựng Chương trình vận động dự án viện trợ PCPNN của tỉnh trên cơ sở bám sát Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành, để công tác PCPNN đáp ứng đúng mục tiêu, lợi ích xây dựng đất nước Việt Nam.

Ba là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung phát triển trang thông tin điện tử bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt để thông tin về Phú Yên, các thành tựu phát triển của địa phương và Việt Nam, về chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta nhất là về thành tựu trong bảo đảm quyền con người, chủ quyền biển đảo, kịp thời đấu tranh có hiệu quả chống lại các luận điệu sai trái về Việt Nam.

Bốn là, thực hiện tốt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam; tăng cường kết nối phát huy vai trò bà con Phú Yên ở nước ngoài góp sức xây dựng quê hương đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga gợi ý 04 nội dung nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ mới
Toàn cảnh đại hội.

Trước đó, phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên Phạm Thanh Chung cho biết: trong 5 năm qua, được sự chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Phú Yên, của VUFO và sự nỗ lực của các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Phú Yên và các hội thành viên, đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Đại hội nhiệm kỳ IV đề ra.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga gợi ý 04 nội dung nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ mới
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên Phạm Thanh Chung phát biểu tại đại hội.

Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành liên quan trong các hoạt động đối ngoại của tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có sự liên kết phối hợp chặt chẽ. Các hoạt động được tổ chức theo chủ đề, nội dung cụ thể mang tính tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về công tác đối ngoại nhân dân.

Chỉ tiêu vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài so với nhiệm kỳ trước được duy trì, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, an sinh - xã hội ở địa phương. Các hội hữu nghị thành viên được củng cố, kiện toàn, phát triển, hoạt động tích cực, năng động, đạt hiệu quả, tính xã hội hóa cao. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại và tham mưu về công tác đối ngoại nhân dân đã được chú trọng.

Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; nâng cao và mở rộng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN); củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, coi trọng việc phát triển tổ chức thành viên phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 29 ủy viên; 07 ủy viên Ban Thường vụ; 05 ủy viên Ban Kiểm tra. Ông Phạm Thanh Chung, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên khoá IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch khoá V.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga gợi ý 04 nội dung nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ mới
Ban Chấp hành Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên: thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ IV đề ra
Các đại biểu tham dự đại hội tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thu Hoài.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên và các hội thành viên trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực hoà bình đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân quốc tế, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kiện toàn phát triển tổ chức, đặc biệt là công tác vận động viện trợ PCPNN.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, thời gian tới, Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hoạt động, tham mưu với lãnh đạo tỉnh thực hiện các nội dung về đối ngoại nhân dân trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Điều lệ của VUFO đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 23/3/2021 để có nhận thức thống nhất.

Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên: thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ IV đề ra
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao tặng bức trướng cho Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên. Ảnh: Tuấn Việt.
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga gợi ý 04 nội dung nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ mới
Các cá nhân nhận bằng khen vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2015-2020.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch VUFO đã trao tặng bức trướng và bằng khen cho Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên; bằng khen cho 03 cá nhân và kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 04 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2015-2020.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Phú Yên và sự hỗ trợ, phối hợp của các sở ban ngành đoàn thể, trên nền tảng kinh nghiệm truyền thống hoạt động quý báu trong nhiều năm qua, với tinh thần đổi mới của Đại hội lần này, Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều thành tựu mới trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga gợi ý 04 nội dung nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ mới
Thay mặt UBND tỉnh Phú Yên, Phó Chủ tịch Đào Mỹ tặng bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cũng khẳng định: VUFO và các tổ chức thành viên ở trung ương sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Liên hiệp Hữu nghị Phú Yên để các hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh Phú Yên và xây dựng hệ thống Liên hiệp Hữu nghị ngày càng lớn mạnh.

Nhiều hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Nhiều hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã có các hoạt động giao lưu hữu nghị, làm việc với các tổ chức hữu nghị, đối tác Nga nhằm tăng cường tình đoàn kết, hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước.
Ông Hồ Quang Lợi được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani nhiệm kỳ 2021-2026 Ông Hồ Quang Lợi được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 28/11/2021, Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 kết hợp gặp mặt nhân kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Rumani ((1/12/1918 – 1/12/2021) và 30 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani (1991-2021) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành Hội khóa VII đã nhất trí vinh danh ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hội khóa VI làm Chủ tịch danh dự của Hội.
In bài viết

Truyền hình