Trang chủ Chính trị - Xã hội
23:52 | 12/12/2021 GMT+7
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc:

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: Tạo sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

aa
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào ngày 14/12, tại Thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn báo chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã nhấn mạnh sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phát huy hiệu quả giữa ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu. (Nguồn: TTXVN)
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu - Ảnh: TTXVN

Đây là lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, xin Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa, cũng như mục tiêu của Hội nghị lần này?

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức các hội nghị về công tác nội chính, công tác văn hóa, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng và sắp tới là công tác đối ngoại. Do đó, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong số một loạt các hội nghị nhằm triển khai đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kể từ khi Đảng ta thành lập cũng như từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đây là lần đầu tiên một hội nghị chuyên sâu về đối ngoại được tổ chức, do đó, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc sắp tới càng có ý nghĩa đặc biệt hơn.

Theo đó, hội nghị nhằm đánh giá những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại, nhìn lại những bài học kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn những vấn đề lớn đặt ra trong thời gian tới. Từ việc phân tích rõ tình hình quốc tế, Hội nghị làm sâu sắc hơn đường lối đối ngoại, quan điểm đối ngoại và các biện pháp thực hiện trong tình hình mới.

Hội nghị sẽ tạo ra sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại và thực hiện triển khai đồng bộ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; qua đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, sự đồng lòng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Xin đồng chí cho biết, việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng sẽ được thực hiện như thế nào trong bối cảnh mới?

Trong bối cảnh mới, chúng ta sẽ phát huy những thế mạnh - như nhận định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong tình hình các mặt, các lĩnh vực của đất nước, trong đó có lĩnh vực đối ngoại.

Cụ thể, mối quan hệ của đất nước đã được mở rộng và đi vào chiều sâu với nhiều đối tác, trong đó, có tất cả các đối tác quan trọng. Bên cạnh đó, chúng ta đã tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Chúng ta giữ gìn môi trường hòa bình; không chỉ tranh thủ được các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà còn tạo điều kiện để tham gia vào các hệ thống của khu vực và quốc tế cũng như hệ thống các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, chúng ta xử lý được những thách thức, trong đó có cả những thách thức an ninh truyền thống và thách thức an ninh phi truyền thống.

Muốn như vậy, chúng ta phải quán triệt đường lối đối ngoại và triển khai đồng bộ cả về song phương và đa phương trong đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; phát huy được sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị.

Xin đồng chí cho biết những trọng tâm của công tác đối ngoại Đảng trong nhiệm kỳ 2021-2026?

Đối ngoại Đảng trong thời gian vừa qua đã có nhiều đóng góp trong tổng thể của 3 trụ cột đối ngoại: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Trong đó, đối ngoại Đảng đóng vai như cơ sở nền tảng về mặt chính trị, tranh thủ sự ủng hộ của các chính đảng, các tổ chức trên thế giới, đóng góp trực tiếp vào các vấn đề; tranh thủ các nguồn lực bên ngoài và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.

Vì vậy, từ rất sớm, Đảng ta đã coi trọng vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại Đảng. Và trên thực tế, đối ngoại Đảng đã bắt đầu từ rất sớm, từ trước khi chúng ta giành được độc lập và thành lập ra Nhà nước Việt Nam. Đảng ta đã có nhiều văn bản quan trọng nhằm đề ra định hướng và các biện pháp cụ thể liên quan đến công tác đối ngoại Đảng.

Mới đây nhất, năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới"; do đó, trong thời gian tới, trọng tâm công tác đối ngoại Đảng là thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Trong đó, Chỉ thị số 32-CT/TW đã đề ra những định hướng rất quan trọng. Thứ nhất, quán triệt đường lối và làm tốt công tác tham mưu chiến lược để luôn luôn nắm sát tình hình, đồng thời đưa ra đường lối đối ngoại mới phù hợp.

Thứ hai, định hướng nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại Đảng, trước hết là với các nước láng giềng để tạo nền tảng chính trị và định hướng cho quan hệ các mặt; tạo quan hệ đối ngoại Đảng với các chính đảng khác, các đảng cầm quyền cũng như các đảng tham gia đời sống chính trị ở các nước, để tranh thủ sự ủng hộ về mặt chính trị, tạo thêm sự hỗ trợ về mặt chính trị cho quan hệ nhà nước cũng như đối ngoại nhân dân.

Thứ ba, tranh thủ hơn nữa về hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội trong quan hệ Đảng; giúp cho các kênh khác tranh thủ những vấn đề hợp tác này. Cùng với đó, Chỉ thị số 32-CT/TW cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác đối ngoại đảng.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì để phát huy sức mạnh tổng thể của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, thưa đồng chí?

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần này có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó có nhiệm vụ phổ biến, quán triệt đến tất cả các cấp, các ngành nắm toàn diện, sâu sắc hơn về đường lối đối ngoại của Đảng cũng như đánh giá tình hình quốc tế.

Trên cơ sở đó, chung ta thống nhất đề ra những định hướng, phương hướng, chiến lược cụ thể đối với các cơ quan, bộ, ngành trong lĩnh vực chuyên môn, ở các cấp địa phương. Đồng thời, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phát huy hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa các ngành, địa phương, và giữa ba trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan
Chiều ngày 06/12/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc điện đàm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan trong thời gian tới.
Ngoại giao nhân dân góp sức tạo bước chuyển về “chất” trong quan hệ Việt –Mỹ Ngoại giao nhân dân góp sức tạo bước chuyển về “chất” trong quan hệ Việt –Mỹ
Vận dụng linh hoạt ngoại giao nhân dân, nhiều năm qua, Hội Việt -Mỹ đã góp phần tích cực đưa quan hệ Việt – Mỹ đi vào giai đoạn phát triển cả chiều rộng, chiều sâu. Tại Đại hội IV nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội, nhiều trải nghiệm, cũng như những thành tựu ấn tượng trong ngoại giao nhân dân hai nước Việt – Mỹ đã được các đại biểu chia sẻ, minh họa làm sâu sắc thêm báo cáo nhiệm kỳ Đại hội III.
Phát triển sâu rộng quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ trong “thời kỳ chiến lược phát triển mới” của đất nước Phát triển sâu rộng quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ trong “thời kỳ chiến lược phát triển mới” của đất nước
Ngày 3/12/2021, tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ (Hội) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Phát biểu tại Diễn đàn ADF 2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, và cùng các nước thành viên ASEAN tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chiều 29/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương tổ chức họp ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương (mở rộng) nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Ngoại giao Nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế

Ngoại giao Nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế

Công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua đã góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội; vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giới thiệu đến bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta; phát huy vai trò cầu nối đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài...

Các tin bài khác

Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Phát biểu tại Diễn đàn ADF 2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, và cùng các nước thành viên ASEAN tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
Hội nghị cấp cao 9 tỉnh của 3 nước Lào - Việt Nam - Thái Lan lần thứ XXIII

Hội nghị cấp cao 9 tỉnh của 3 nước Lào - Việt Nam - Thái Lan lần thứ XXIII

Từ ngày 27 - 29/02/2024, tại tỉnh Sakon - Nakhon (Thái Lan) đã diễn ra Hội nghị cấp cao lần thứ XXIII 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng chung đường 8 và đường 12. Tham dự có đoàn đại biểu các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh (Việt Nam); Khăm Muộn, Bôly Khăm xay (Lào); Nakhon Pha nôm, Sakon Nakhon, Bưng Càn, Nọong Khai (Thái Lan).
Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Sáng 1/3, Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam do đồng chí Ri Ho Jun, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triền Tiên tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Lạng Sơn nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều Tiên và 5 năm ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (Kim Châng Ưn) thăm chính thức Việt Nam.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Vùng 5 Hải quân: Nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức Hội thi sáng kiến, mô hình, học cụ, giáo án, sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024. Hội thi có ...
Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Đây là tinh thần chung của các phát biểu tại buổi gặp gỡ, giao lưu đầu Xuân Giáp do Ban Liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam ...
Giá vàng trong nước vẫn neo cao

Giá vàng trong nước vẫn neo cao

Trong khi giá vàng thế giới có xu hướng giảm nhẹ, thì giá vàng trong nước vẫn tăng so với phiên trước và đang giao dịch quanh mức 80 triệu đồng/lượng.
Hợp tác giáo dục Việt Nam-Australia: Phát triển nhanh chóng, sâu rộng và bền vững

Hợp tác giáo dục Việt Nam-Australia: Phát triển nhanh chóng, sâu rộng và bền vững

Australia là một trong những thị trường giáo dục nước ngoài thu hút nhiều sinh viên Việt Nam nhất. Việt Nam hiện cũng đang là thị trường lớn thứ 4 trong lĩnh vực giáo dục ...
Hòa Bình triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Hòa Bình triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi Ban tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Viện Kỹ thuật Hải Quân về việc phối hợp triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam.
Ngư dân Khánh Hoà, Quảng Ngãi đón “lộc biển” đầu năm Giáp Thìn 2024

Ngư dân Khánh Hoà, Quảng Ngãi đón “lộc biển” đầu năm Giáp Thìn 2024

Những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, cảng cá Hòn Rớ, Nha Trang (Khánh Hòa), tại cảng cá Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cảng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp trở lại khi mỗi ngày đón hàng chục ghe thuyền khai thác xa bờ cập bến tôm cá đầy khoang. Những chuyến “lộc biển” đầu xuân này đánh dấu khởi đầu hanh thông của ngư dân vùng biển.
Lũy thép biên phòng toàn dân

Lũy thép biên phòng toàn dân

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng.
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
Xin chờ trong giây lát...
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Giữ gìn văn hóa lễ chùa, xin lộc đầu năm của người Việt
Lưu học sinh Campuchia dọn nhà đón Tết Việt
Chợ Yên Sở đỏ ối cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời
Nói không với tảo hôn, sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá
Đại sứ Canada thăm xứ hoa đào Nhật Tân
Phòng tư vấn tâm lý cho học sinh
Phiên bản di động