Đó là chỉ đạo của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
VUFO nhận Cờ Thi đua VUFO nhận Cờ Thi đua "Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020"
Công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020: không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị Công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020: không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân.

Ngày 29/12, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức thường xuyên phối hợp trong công tác và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban Đối ngoại Trung ương.

Báo cáo công tác của Ban Đối ngoại Trung ương và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cho thấy trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhất là sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Song với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chủ động, sáng tạo, nhanh chóng thích ứng với thay đổi của tình hình, Ban Đối ngoại Trung ương đã bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm 2020, Ban Đối ngoại Trung ương đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả công tác toàn diện mà cán bộ, công chức, người lao động Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong năm 2020.

Ông Hoàng Bình Quân đề nghị mỗi đơn vị, mỗi cá nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, làm tốt công tác tham mưu, thẩm định cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đối ngoại; phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Ban Đối ngoại Trung ương cần tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại với hình thức linh hoạt, bảo đảm phù hợp với tình hình thế giới, khu vực.

Đối với công tác đối ngoại nhân dân, ông Hoàng Bình Quân lưu ý Ban Đối ngoại Trung ương cần chỉ đạo, hướng dẫn sát sao; xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cũng đề nghị các ban, bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương trong các vấn đề đối ngoại cùng nhau lập thành tích to lớn hơn nữa góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay trong năm đầu tiên - năm 2021.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc tại Bình Định về đối ngoại nhân dân Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc tại Bình Định về đối ngoại nhân dân
Đối ngoại nhân dân: Tư duy và nhiệm vụ trong tình hình mới Đối ngoại nhân dân: Tư duy và nhiệm vụ trong tình hình mới
In bài viết

Truyền hình