Chiều nay (5/4), Quốc hội đã bỏ phiếu kín, thống nhất cao bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Thủ tướng Chính phủ.
Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ
Tiểu sử tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Tiểu sử tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958, quê quán huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng.

Tiểu sử tân Thủ tướng Phạm Minh Chính
Tiểu sử tân Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

năm 1984, ÔNG Phạm Minh Chính được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ. Năm 1989, đồng chí là Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Rumani.

Năm 2006, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an.

Tháng 4/2007, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân; tháng 12/2009, phụ trách Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an.

Tháng 2/2010, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an. Đến tháng 3/2010, được phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật; tháng 7/2010, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng; tháng 8/2010, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 1/2011, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.

Từ tháng 8/2011 - 4/2015, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 4/2015 - 1/2016, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Phạm Minh Chính được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 2/2016, Bộ Chính trị quyết định phân công ông tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 5/4/2021, tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ
Với đa số phiếu tán thành, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Tiểu sử tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Tiểu sử tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Sáng nay (5/4), ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội khóa XIV bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch nước đề cử bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chủ tịch nước đề cử bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng
Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.
In bài viết

Truyền hình