TĐO - UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa ban hành Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND về quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên-Huế. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2019.

Theo đó, các phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức được thực hiện thông qua một trong các hình thức như: Ứng dụng di động: Hue-S (dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên-Huế; Trang facebook đô thị thông minh (https://facebook.com/huesmartcity); Thư điện tử: dttm@thuathienhue.gov.vn và Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn.  Thời gian tiếp nhận 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

thua thien hue trien khai he thong thong tin phan anh hien truong

thua thien hue trien khai he thong thong tin phan anh hien truong

Một trong những phụ lục đính kèm về nội dung các lĩnh vực phản ánh hiện trường và cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý.

Đồng thời, các phản ánh hiện trường sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (tiếp tục phát triển phiên bản tiếng Anh và các ngôn ngữ quốc tế thông dụng trong năm 2019); nội dung, hình ảnh, video và thời gian, địa điểm phản ánh hiện trường yêu cầu phải rõ ràng, chính xác. Các cá nhân, tổ chức có nội dung phản ánh hiện trường sẽ được giữ bí mật khi có yêu cầu và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin phản ánh hiện trường.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống thông tin phản ánh hiện trường thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND cấp xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích.

Phi Hoàng

 

 

Truyền hình