Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
THCS Hải Thành – Hải Phòng: Thiếu minh bạch trong việc điều động giáo viên biên chế Tinh giản biên chế: Phải điểm mặt được cán bộ “cắp ô đi, cắp ô về” Chỉ tiêu biên chế năm 2019 giảm 2,5% so với số giao năm 2015

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế.

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 251.135 biên chế, trong đó: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 108.368 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 142.767 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế.

thu tuong phe duyet 253517 chi tieu bien che cong chuc nam 2020
253.517 chỉ tiêu biên chế được phê duyệt năm 2020. Ảnh minh họa

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 628 biên chế

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số biên chế công chức nêu trên; giao biên chế công chức đối với từng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong tổng số biên chế công chức quy định nêu trên; giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định nêu trên.

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

thu tuong phe duyet 253517 chi tieu bien che cong chuc nam 2020 Hà Nội giảm hơn 8.700 biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

TĐO -Trong buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều ngày 23/10, Sở Nội vụ Hà Nội đã có một số thông tin ...

thu tuong phe duyet 253517 chi tieu bien che cong chuc nam 2020 Giảm biên chế, sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của TP.HCM

TĐO-Trước việc dàn trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP Đề án sắp xếp lại các Ban Quản ...

thu tuong phe duyet 253517 chi tieu bien che cong chuc nam 2020 Hà Nội chưa sử dụng hết quỹ biên chế được giao

TĐO - Sáng 6/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì làm việc với Sở Nội vụ về kết quả ...

In bài viết

Truyền hình