Theo quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và biên chế công chức dự phòng cả nước trong năm 2022 là 256.685 biên chế.
Cán bộ, công chức Hà Nội chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết Cán bộ, công chức Hà Nội chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết
Giỗ Tổ Hùng Vương: Cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ mấy ngày? Giỗ Tổ Hùng Vương: Cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ mấy ngày?
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế.

Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.722 biên chế, bao gồm:

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 106.890 biên chế.

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có 140.832 biên chế.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có 1.068 biên chế.

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức HĐND thành công chức quận ở TP. Hà Nội, TP.HCM và TP. Đà Nẵng có 7.035 biên chế.

Ngoài ra, cả nước có 174 biên chế công chức dự phòng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tổng số biên chế cho công chức tại cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ trong tổng số biên chế công chức quy định tại mục 2; giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định tại mục 3.

Các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bố trí, sắp xếp biên chế công chức theo vị trí việc làm trong tổng biên chế được giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Thủ tướng giao UBND TP. Hà Nội, TP.HCM và TP. Đà Nẵng báo cáo HĐND cùng cấp để điều chỉnh giảm biên chế công chức phường tương ứng với số biên chế công chức chuyển thành công chức quận.

Trước 31/3, cán bộ phải kê khai xong tài sản theo quy định mới Trước 31/3, cán bộ phải kê khai xong tài sản theo quy định mới
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu xong trước ngày 31/3/2021; bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xong trước ngày 30/4/2021.
Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định thẩm quyền, trình tự xử lý kỷ luật người đã nghỉ hưu là những điểm mới trong quy định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức do Chính phủ ban hành.
Nam công chức mặc áo dài đi làm ở Huế: Đẹp, tốt nhưng không thể áp dụng rộng rãi Nam công chức mặc áo dài đi làm ở Huế: Đẹp, tốt nhưng không thể áp dụng rộng rãi
Sau khi Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Thừa Thiên - Huế vừa triển khai cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động của sở này mặc áo dài trong ngày thứ Hai đầu mỗi tháng, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh vấn đề này.
In bài viết

Truyền hình