TĐO -Trong buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều ngày 23/10, Sở Nội vụ Hà Nội đã có một số thông tin đề cập đến việc việc tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Đình Hoa, PGĐ Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã ban hành được 34 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Thành phố cũng đã ban hành nhiều Quyết định về công bố danh mục 47 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND TP.Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

ha noi giam hon 8700 bien che huong luong tu ngan sach nha nuoc

Ông Nguyễn Đình Hoa, PGĐ Sở Nội vụ Hà Nội.

Công tác cải cách hành chính 9 tháng đã có nhiều chuyển biến tích cực như chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của thành phố xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 xếp thứ 13/63. “Công tác chỉ đạo, điều hành được thành phố chỉ đạo quyết liệt tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo….Công tác thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính được chú trọng, tăng cường kiểm tra đột xuất, qua đó tạo chuyển biến khá rõ nét, tích cực…”, ông Hoa nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hoa, thực hiện nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, 9 tháng đầu năm 2018 TP.Hà Nội đã phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế (3 đợt) đối với 136 công chức, viên chức và lao động hợp đồng  tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

“Hiện toàn thành phố đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ thường xuyên giảm hơn 8700 biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Hoàn thành việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018 - 2010 là 196/257 đơn vị, dự kiến giảm cả giai đoạn là hơn 11 nghìn biên chế không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, phấn đấu các đơn vị còn lại cũng sớm tự chủ về tài chính”, ông Hoa chia sẻ.

Xuân Hòa

Truyền hình