Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:30 | 25/07/2022 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân

aa
Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

thu tuong pham minh chinh du va phat bieu tai hoi nghi quan chinh toan quan hinh anh 1
Thủ tướng dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng các bộ: Ngoại Giao, Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Sáu tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:

Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Đề xuất triển khai tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Báo cáo Bộ Chính trị Ban hành các nghị quyết về tổ chức Quân đội và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

thu tuong pham minh chinh du va phat bieu tai hoi nghi quan chinh toan quan hinh anh 2
Thủ tướng Chính phủ bắt tay chào các đại điểu dự Hội nghị.

Chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây, dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp. Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; kiện toàn tổ chức, biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị dân quân tự vệ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Toàn quân duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, bảo vệ an toàn Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Sea Games 31 và các sự kiện quan trọng của đất nước. Các cấp chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; điều chỉnh phương án bố trí phòng không bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm; chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập của lực lượng hải quân, không quân, diễn tập phòng thủ và bắn đạn thật ở các cấp.

Chủ động phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Kịp thời điều động trên 13.500 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 2.200 lượt phương tiện giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, nhất là khắc phục hậu quả mưa lớn bất thường tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

thu tuong pham minh chinh du va phat bieu tai hoi nghi quan chinh toan quan hinh anh 3
Thủ tướng dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Công tác huấn luyện được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ bảo đảm nội dung, chương trình sát nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng tác chiến.

Chú trọng huấn luyện sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, huấn luyện các lực lượng đặc công, đặc nhiệm, phản ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu tác chiến ngày đêm trong mọi tình huống. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; thực hiện nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Các nhà trường quân tích cực đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn nhà trường với đơn vị và liên thông các bậc học, coi trọng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò lãnh đạo. Điều chỉnh, sắp xếp cán bộ phù hợp tổ chức biên chế mới; rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, luân chuyển, giải quyết chính sách cán bộ đúng nguyên tắc, quy chế, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành tích cực, chủ động, xem xét, xử lý dứt điểm một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Các cấp coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, nhất là về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động kỷ niệm. Tích cực nghiên cứu, sáng tác, phát hành các ấn phẩm văn hóa, văn học và biểu diễn nghệ thuật đáp ứng đời sống tinh thần của bộ đội.

thu tuong pham minh chinh du va phat bieu tai hoi nghi quan chinh toan quan hinh anh 4
Các đại biểu dự hội nghị.

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh, an toàn trong toàn quân. Triển khai tích cực công tác dân vận, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt”; góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận cao, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Thực hiện tốt công tác chính sách và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Tiến hành sâu rộng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân được chăm lo xây dựng vững mạnh, có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ý nghĩa. Chỉ đạo tổ chức thành công, đại hội đoàn các cấp, tuyên dương, vinh danh thanh niên, phụ nữ, công đoàn viên tiên tiến, tiêu biểu.

Đẩy mạnh tăng gia, sản xuất giữ vững đời sống bộ đội, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, dịch theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chủ động điều chỉnh hợp lý các khu kinh tế quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn chiến lược, đặc biệt khó khăn dọc tuyến biên giới đất liền và các vùng biển đảo. Triển khai hiệu quả công tác khoa học công nghệ, môi trường năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả bom, mìn, xử lý dioxin tại sân bay A So và sân bay Biên Hòa.

Công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc. Triển khai nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Quân ủy Trung ương. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới, biển, đảo. Cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số được quan tâm chỉ đạo, đạt một số kết quả tích cực; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số ở 100% đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng. Chủ động triển khai linh hoạt, hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng. Tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động đối ngoại Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân

Về nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm, toàn quân chủ động, nhạy bén nắm chắc, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống. Tiếp tục tham mưu ban hành, triển khai các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Triển khai chặt chẽ công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương và giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ; củng cố tổ chức, phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, các hoạt động phát triển kinh tế biển. Thực hiện tốt chủ đề năm 2022: “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; triển khai nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Huấn luyện đào tạo sát thực tế, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

- Tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa. Hoàn chỉnh, triển khai thực hiện Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách; tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội lần thứ X.

thu tuong pham minh chinh du va phat bieu tai hoi nghi quan chinh toan quan hinh anh 5
Toàn cảnh Hội nghị.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tích cực tăng gia, sản xuất, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm đời sống bộ đội, quân số khỏe đạt trên 98,5%. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50, củng cố, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng. Đẩy nhanh tiến độ xử lý đất nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa, sân bay A So; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động quân sự, quốc phòng. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả các khu kinh tế - quốc phòng; triển khai tích cực Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2025. Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Tích cực chủ động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đúng đường lối đối ngoại của Đảng; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng Năm Hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Lào, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Tích cực tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia
Chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/6.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov
Chiều 6/7/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov đang thăm Việt Nam.
Theo VOV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Australia dưới góc nhìn của chuyên gia

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Australia dưới góc nhìn của chuyên gia

Trước thềm chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Australia, phóng viên TTXVN tại Sydney đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Suiwah Leung - Phó Giáo sư danh dự của Trường Chính sách công Crawford thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) - về sự kiện quan trọng và ý nghĩa này.
Chuyến công tác của Thủ tướng tới Australia, New Zealand có ý nghĩa rất đặc biệt

Chuyến công tác của Thủ tướng tới Australia, New Zealand có ý nghĩa rất đặc biệt

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia, thăm chính thức Australia, New Zealand từ ngày 5 - 11/3/2024.
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.

Các tin bài khác

Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Phát biểu tại Diễn đàn ADF 2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, và cùng các nước thành viên ASEAN tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
Hội nghị cấp cao 9 tỉnh của 3 nước Lào - Việt Nam - Thái Lan lần thứ XXIII

Hội nghị cấp cao 9 tỉnh của 3 nước Lào - Việt Nam - Thái Lan lần thứ XXIII

Từ ngày 27 - 29/02/2024, tại tỉnh Sakon - Nakhon (Thái Lan) đã diễn ra Hội nghị cấp cao lần thứ XXIII 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng chung đường 8 và đường 12. Tham dự có đoàn đại biểu các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh (Việt Nam); Khăm Muộn, Bôly Khăm xay (Lào); Nakhon Pha nôm, Sakon Nakhon, Bưng Càn, Nọong Khai (Thái Lan).
Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Sáng 1/3, Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam do đồng chí Ri Ho Jun, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triền Tiên tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Lạng Sơn nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều Tiên và 5 năm ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (Kim Châng Ưn) thăm chính thức Việt Nam.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Vùng 5 Hải quân: Nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức Hội thi sáng kiến, mô hình, học cụ, giáo án, sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024. Hội thi có ...
Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Đây là tinh thần chung của các phát biểu tại buổi gặp gỡ, giao lưu đầu Xuân Giáp do Ban Liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam ...
Giá vàng trong nước vẫn neo cao

Giá vàng trong nước vẫn neo cao

Trong khi giá vàng thế giới có xu hướng giảm nhẹ, thì giá vàng trong nước vẫn tăng so với phiên trước và đang giao dịch quanh mức 80 triệu đồng/lượng.
Hợp tác giáo dục Việt Nam-Australia: Phát triển nhanh chóng, sâu rộng và bền vững

Hợp tác giáo dục Việt Nam-Australia: Phát triển nhanh chóng, sâu rộng và bền vững

Australia là một trong những thị trường giáo dục nước ngoài thu hút nhiều sinh viên Việt Nam nhất. Việt Nam hiện cũng đang là thị trường lớn thứ 4 trong lĩnh vực giáo dục ...
Hòa Bình triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Hòa Bình triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi Ban tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Viện Kỹ thuật Hải Quân về việc phối hợp triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam.
Ngư dân Khánh Hoà, Quảng Ngãi đón “lộc biển” đầu năm Giáp Thìn 2024

Ngư dân Khánh Hoà, Quảng Ngãi đón “lộc biển” đầu năm Giáp Thìn 2024

Những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, cảng cá Hòn Rớ, Nha Trang (Khánh Hòa), tại cảng cá Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cảng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp trở lại khi mỗi ngày đón hàng chục ghe thuyền khai thác xa bờ cập bến tôm cá đầy khoang. Những chuyến “lộc biển” đầu xuân này đánh dấu khởi đầu hanh thông của ngư dân vùng biển.
Lũy thép biên phòng toàn dân

Lũy thép biên phòng toàn dân

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng.
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
Xin chờ trong giây lát...
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Giữ gìn văn hóa lễ chùa, xin lộc đầu năm của người Việt
Lưu học sinh Campuchia dọn nhà đón Tết Việt
Chợ Yên Sở đỏ ối cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời
Nói không với tảo hôn, sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá
Đại sứ Canada thăm xứ hoa đào Nhật Tân
Phòng tư vấn tâm lý cho học sinh
Phiên bản di động