Dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái Bến Gót do Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc làm chủ đầu tư chưa được Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng đã xây dựng không phép nhiều hàng mục - Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Phú Thọ.
thu tuong chua phe duyet da xay dung du an khu du lich nghi duong sinh thai ben got tp viet tri

Một góc Dự án của Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc tại phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương

Được biết, UBND tỉnh Phú Thọ có Thông báo số 11/TB-UBND ngày 24/02/2016 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu về việc thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng Dự án đầu tư trồng hoa mà và nuôi trồng thủy sản; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái Bến Gót, tại phường Bến Gót, TP Việt Trì của Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Bắc, trong đó có kết luận:

Đối với Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái Bến Gót, tại phường Bến Gót, TP Việt Trì: Về chủ trương đồng ý với đề xuất của Chủ đầu tư; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đê điều, báo cáo UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền.

thu tuong chua phe duyet da xay dung du an khu du lich nghi duong sinh thai ben got tp viet tri
Thông báo số 11/TB-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý chủ trương giao Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc nghiên cứu đầu tư Khu du lịch sinh thái và ẩm thực tại phường Bến Gót (tại văn bản số 2853/UBND-KT2 ngày 24/8/2011) trên diện tích 148.048 m2; lập quy hoạch chi tiết TL1/500; lập phương án đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận dự án đầu tư. Ngày 19/11/2013, quy hoạch 1/500 được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt trên diện tích 16,1 ha.

Chủ đầu tư xây dựng không phép

Mới đây, ông Hoàng Quang Trung – Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr  ngày 23/4/2019 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các Công ty hoạt động tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót, TP Việt Trì (gọi tắt là: Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr).

thu tuong chua phe duyet da xay dung du an khu du lich nghi duong sinh thai ben got tp viet tri
Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr  ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 1).

Theo Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư đối với Dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái Bến Gót, có đoạn nêu: Quá trình xem xét hồ sơ dự án, Tổng cục Thuỷ Lợi đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo rà soát điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn làm cơ sở xem xét dự án theo quy định; UBND tỉnh đã yêu cầu làm rõ một số nội dung phục vụ thẩm định dự án (Văn bản số 4233/UBND-KTN ngày 23/9/2016).

Sau đó, Tổng cục Thuỷ Lợi báo cáo, xin ý kiến Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Thắng về nội dung dựn án và đề nghị UBND tỉnh tổ chức hội nghị (Văn bản số 2139/TTCT-ĐĐ ngày 9/12/2016) mời Bộ TN&MT, Tổng cục Thuỷ Lợi, Hội Thuỷ lợi Việt Nam và chuyên gia để xin ý kiến về nội dung dự án.

thu tuong chua phe duyet da xay dung du an khu du lich nghi duong sinh thai ben got tp viet tri
Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr  ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 7).

“UBND tỉnh đồng ý tổ chức Hội nghị bàn về Dự án (văn bản số 6055/UBND-KGVX ngày 29/12/2016), nhưng đến nay Hội nghị trên vẫn chưa được tổ chức. Đến thời điểm hiện tại Dự án đầu tư Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái Bến Gót, TP Việt Trì chưa được thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư theo quy định”, Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr nêu.

Đáng bàn, Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr cũng chỉ rõ chủ đầu tư đã xây dựng không phép một số hạng mục tại: "Khu đất Quy hoạch 1/500 Dự án đầu tư Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái Bến Gót, TP Việt Trì, Công ty đã xây dựng không phép (tại khu 4- theo QH 1/500) hệ thống đường bê tông rộng từ 6,0m – 8,0m tổng chiều dài 2.000m; Sân bê tông 4.000 m2 (đang để trống); Sân bê tông 30.000 m2 (hiện làm bãi tập kết than quặng, trong diện tích dó 17.344 m2 thuộc khu 3 – theo QH 1/500);

San đắp bãi tập kết cát 2.000 m2; san đắp diện tích 12.940 m2 (đã trông cây); xây dựng 1 nhà bảo vệ (nhà cấp 4) diện tích 24 m2; đào 2 ao có tổng diện tích 36.000 m2 sâu trung bình 07m (theo Báo cáo thời điểm xây dựng và hoàn thành trước tháng 7/2014, tổng mức đầu tư các hạng mục trên là 39,962 tỷ đồng)".

thu tuong chua phe duyet da xay dung du an khu du lich nghi duong sinh thai ben got tp viet tri
Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr  ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 8).

Bộ NN&PTNT chưa thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt

Bên cạnh đó, Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr đã nêu lên khó khăn: “Dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái, khó khăn vướng mắc hiện nay trong việc quyết định chủ trương đầu tư là Dự án phải được Bộ NN&PTNT thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt (vì hạng mục đầu tư của Dự án liên quan đến an toàn đê và hành lang thoát lũ Sông Thao nên việc xây dựng công trình phải theo quy định của Luật Đê điều); việc tổ chức hội nghị để báo cáo Dự án với Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thuỷ Lợi, Hội Thuỷ Lợi Việt Nam và Chuyên gia (để xin ý kiến về Dự án, làm cơ sở để Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt) chưa được thực hiện”.

thu tuong chua phe duyet da xay dung du an khu du lich nghi duong sinh thai ben got tp viet tri
Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr  ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 14).

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nêu tại Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr chỉ đạo đối với việc thực hiện Dự án du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái tại phường Bến Gót: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Làm việc việc với Bộ NN&PTNT đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sớm phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị mời các cơ quan và các nhà khoa học có liên quan để thống nhất về nội dung dự án (Theo đề nghị của Tổng cục Thuỷ Lợi tại văn bản số 2139/TCTL-ĐĐ ngày 9/12/2016 và văn bản số 6055/UBND-KGVX ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh).

thu tuong chua phe duyet da xay dung du an khu du lich nghi duong sinh thai ben got tp viet tri
Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr  ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 15).

Kiến nghị xem xét dừng các thủ tục đầu tư

Cũng tại Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với nhà đầu tư để đánh giá lại năng lực của chủ đầu tư, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư để đề xuất giải pháp hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện dự án…

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét dừng các thủ tục đầu tư theo quy định. Lý do: Sau 7 năm kể từ khi UBND tỉnh giới thiệu địa điểm đầu tư, mặc dù đã được nhiều lần gia hạn, gần nhất là đến ngày 24/02/2013 (Văn bản số 3780/UBND-KT3 ngày 25/9/2012), nhưng đã hết thời hạn giới thiệu, dự án vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện.

thu tuong chua phe duyet da xay dung du an khu du lich nghi duong sinh thai ben got tp viet tri
Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr  ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 16).

Quy hoạch 1/500 Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái Bến Gót, TP Việt Trì được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 đã hết thời hạn hạn thực hiện (2013 – 2018).

Việc tổ chức hội nghị bàn về dự án (theo văn bản số 6055/UBND-KGVX ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh) chưa được thực hiện nên chưa được sự thống nhất của các cấp, ngành, các nhà khoa học.

Quy hoạch điều chỉnh phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (tại văn bản số 4233/UBND-KTN ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ gửi Bộ NN&PTNT dự kiến vào tháng 7/2017) đến nay chưa được phê duyệt. Do đó, việc chấp thuận đầu tư là chưa khả thi.

thu tuong chua phe duyet da xay dung du an khu du lich nghi duong sinh thai ben got tp viet tri

Cổng vào khu vực Dự án của Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc tại phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Để có thông tin chính xác, khách quan đến việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr, PV Báo Thời Đại đến Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc liên hệ công tác tìm hiểu sự việc. Trao đổi qua điện thoại với PV ngày 1/7/2019, ông Bùi Huy Tam – Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc từ chối gặp làm việc với PV, với lý do: “Anh đi công tác”.

Cũng theo Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc Bùi Huy Tam: Công ty đã nhận được Kết luận của Thanh tra tỉnh, nhưng công ty chưa thực hiện nội dung trong Kết luận. “Đấy là ý kiến của Thanh tra, anh đang chờ văn bản kết luận của UBND tỉnh xong anh mới thực hiện”, ông Bùi Huy Tam nói.

Tới đây, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ sẽ triển khai tổ chức thực hiện Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr  ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ như thế nào?.

 

Truyền hình