Thanh tra tỉnh Phú Thọ phát hiện một số công ty chiếm dụng hàng chục hàng ngàn m2 đất và hơn một trăm ngàn m2 đất sử dụng sai mục đích tại bãi nổi phường Bến Gót, TP Việt Trì. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi hơn 34.000 m2 đất bị chiếm dụng…    

Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các Công ty hoạt động tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót, TP Việt Trì (gọi tắt là: Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr) đã nêu rõ vi phạm chiếm dụng hàng chục ngàn m2 đất, hơn một trăm ngàn m2 đất sử dụng sai mục đích.

doanh nghiep ngang nhien chiem dung hang chuc ngan m2 dat o tp viet tri

Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 1).

Chiếm dụng 34.000 m2 đất… sử dụng sai hơm trăm ngàn m2 đất

Theo đó, Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr nêu rõ: Qua xem xét, diện tích đất 19.245,3 m2 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Hoành Dung đang sử dụng để sản xuất kinh doanh là đất do UBND phường Bến Gót quản lý, nằm trong quy hoạch chung đất du lịch sinh thái (theo Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 20/7/2015 của Thủ tướng Chính Phủ và Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ). Việc đề nghị được thuê đất để làm bãi bốc xếp hàng hoá là không phù hợp với quy hoạch.

“Việc sử dụng đất của công ty là hành vi chiếm đất, không phù hợp với quy hoạch, vi phạm điều 12 Luật Đất đai năm 2013”, Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ nêu rõ vi phạm về đất đai của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Hoành Dung.

doanh nghiep ngang nhien chiem dung hang chuc ngan m2 dat o tp viet tri

Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 3).

Tương tự, Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr cũng chỉ ra: “diện tích đất Công ty TNHH thương mại và vận tải Trường Phát đang sử dụng để sản xuất kinh doanh từ năm 2014, phần diện tích 11.400 m2 là đất do UBND phường Bến Gót quản lý, vị trí khu đất trên chưa được xác lập chức năng sử dụng. Việc sử dụng đất của Công ty là chiếm đất bãi bồi ven sông do UBND phường quản lý, vi phạm theo quy định tại điều 12 Luật Đất đai năm 2013”.

doanh nghiep ngang nhien chiem dung hang chuc ngan m2 dat o tp viet tri
Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 5).

Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr đã nêu rõ Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc được UBND tỉnh giao 204.355 m2 đất thuộc dự án trồng hoa màu và nuôi trồng thuỷ sản đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Sở TM&MT đã ký hợp đồng cho Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc thuê đất. Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất cho thấy:

Diện tích đất sử dụng sai mục đích 102.424/204.355 m2 = 50,1% (diện tích trồng chuối, đinh lăng, rau 37.351 m2; diện tích làm bãi tập kết than và sỏi 20.536 m2; diện tích đất đã đào ao làm bãi tập kết sỏi 15.178 m2; diện tích sân đổ bê tông 2.410 m2; diện tích 26.948 m2 đổ bê tông làm bãi tập kết than) vi phạm theo quy định khoản 3 điều 12 Luật đất đai năm 2013.

“Diện tích đất 3.367 m2, do UBND tỉnh giao, Sở TN&MT ký hợp đồng cho thuê đã hết hạn từ 31/12/2017; công ty sử dụng diện tích đất trên vào hoạt động kinh doanh bến thuỷ nội địa. Hiện tại, đã hết hạn, nhưng Công ty vẫn sử dụng diện tích này làm kho, nhà xưởng. Việc sử dụng đất hiện nay của Công ty là chiếm đất do UBND phường quản lý, vi phạm theo quy định tại điều 12 Luật Đất đai năm 2013”, Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr nêu vi phạm Luật Đất đai của Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc.

doanh nghiep ngang nhien chiem dung hang chuc ngan m2 dat o tp viet tri
Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 9).

Kiến nghị thu hồi đất 34.000 m2 đất

Theo Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr, hiện nay, trên phần diện tích đất tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót, đa số các doanh nghiệp đang hoạt động có vi phạm pháp luật về đất đai, quá trình hoạt động chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo vệ đê điều,… trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chi đạo như sau:

Đối với với việc sử dụng đất của các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực bãi nổi; giao UBND TP Việt Trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục thu hồi diện tích các đơn vị đang sử dụng trái pháp luật. Cụ thể:

doanh nghiep ngang nhien chiem dung hang chuc ngan m2 dat o tp viet tri
Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 12).

Đối với Công ty CP thương mại vận tải Hoành Dung: Thu hồi toàn bộ diện tích 19.245,3 m2 đất đơn vị đang sử dụng làm bến bốc xếp vật liệu. Lý do thu hồi: Chiếm đất (nguồn gốc đất thuê lại của UBND phường, đến 31/7/2018 hết hạn thuê).

Đối với Công ty TNHH thương mại và vận tải Trường Phát: Thu hồi toàn bộ diện tích 11.440 m2 đất đơn vị làm bãi chứa và chế biến than. Lý do thu hồi: Việc thuê và cho thuê trái pháp luật.

Đối với Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc: Thu hồi diện tích 3.367 m2 đất đơn vị đang sử dụng làm kho bãi. Lý do thu hồi: Chiếm đất (nguồn gốc là do UBND tỉnh giao, Sở TN&MT ký hợp đồng cho thuê đất hết hạn từ 31/12/2017).

doanh nghiep ngang nhien chiem dung hang chuc ngan m2 dat o tp viet tri
Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr ngày 23/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (trang 15).

Đồng thời, Thanh Tra tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh không gia hạn thuê đất với 2 doanh nghiệp được UBND tỉnh gia hạn thuê đất khi hết thời hạn, cụ thể: Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn, diện tích đất bến (theo giấy phép) 3.900 m2 còn hạn sử dụng đất 31/12/2020. Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc, diện tích đất bến (theo giấy phép) 8.650 m2 còn hạn sử dụng đến 12/5/2019.

“Đối với diện tích 155.170 m2 do Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc đang sử dụng: UBND TP Việt Trì làm việc với công ty để tạo sự đồng thuận và có phương án thu hồi. Trong trường hợp chưa có phương án thu hồi, UBND TP Việt Trì, UBND phường Bến Gót có trách nhiệm quản lý việc sử dụng đất đảm bảo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trường hợp có vi phạm kiên quyết xử lý và thu hồi theo quy định của pháp luật”, Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr nêu.

doanh nghiep ngang nhien chiem dung hang chuc ngan m2 dat o tp viet tri
Bến bãi của Công ty CP thương mại vận tải Hoành Dung (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 1/7/2019).

Ngày 1/7/2019, trao đổi với PV báo Thời Đại liên quan đến việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr, ông Đặng Văn Hưng – Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải Hoành Dung giãi bày: Công ty chưa nhận được kết luận của Thanh tra tỉnh, nên chưa thực hiện gì. Hiện nay, bến bãi vẫn bốc xếp hàng hoá bình thường.

Làm việc với PV báo Thời Đại ngày 2/7/2019 về triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr, ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch UBND phường Bến Gót cho biết: Hiện nay, UBND phường chưa nhận được văn bản chỉ đạo,hướng dẫn cụ thể của UBND TP Việt Trì thực hiện các nội dung liên quan nêu tại Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr. “Uỷ ban phường chưa triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr”, ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

phu tho thanh tra phat hien hon 34000 m2 dat bi chiem dung tai phuong ben got tp viet tri Phú Thọ: Ngang nhiên xâm phạm đê Tả Thao và hành lang thoát lũ sông Thao

Hàng loạt công trình đang de dọa an toàn đê Tả Thao và hành lang thoát lũ sông Thao (Lâm Thao, Phú Thọ) đặc biệt ...

phu tho thanh tra phat hien hon 34000 m2 dat bi chiem dung tai phuong ben got tp viet tri Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Hoàng Công Thuỷ

Ông Hoàng Công Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa được bầu làm Phó Bí thư ...

phu tho thanh tra phat hien hon 34000 m2 dat bi chiem dung tai phuong ben got tp viet tri Dự án KĐT mới Tây Nam Việt Trì: Ngang nhiên san lấp khi chưa có Quyết định của UBND tỉnh

Chưa có quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi và giao 71.037m2 đất tại phường Minh Nông, TP Việt Trì cho Dự án ...

Truyền hình