Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1) ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, miền Bắc và miền Trung rét đậm rét hại trong 2 ngày 18-19/1, từ 20 nhiệt độ bắt đầu ấm dần lên.
Thời tiết 10 ngày tới (13/1-23/1): Trời tiếp tục chuyển rét đậm rét hại từ ngày 16/1
Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1): Bao giờ kết thúc rét đậm rét hại?

Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1) khu vực Hà Nội

Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1): Bắc Bộ và Trung Bộ rét đậm rét hại trong 2 ngày tới

Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1): Bắc Bộ và Trung Bộ rét đậm rét hại trong 2 ngày tới

Từ đêm ngày 17-20/01, đêm không mưa, ngày nắng. Từ đêm 17-18/01 trời rét đậm, rét hại; sau trời rét về đêm và sáng.

Từ đêm 20-22/01, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 23-27/01, có mưa nhỏ vài nơi, riêng từ đêm 24-27/01 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1) phía tây Bắc Bộ

Từ đêm ngày 17-20/01, đêm không mưa, ngày nắng; riêng đêm 20/01 có mưa rải rác. Từ đêm 17-18/01 trời rét đậm, rét hại; sau trời rét, có nơi rét đậm về đêm và sáng.

Từ đêm 21-22/01, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 23-27/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1) phía đông Bắc Bộ

Từ đêm ngày 17-20/01, đêm không mưa, ngày nắng. Từ đêm 17-18/01 trời rét đậm, rét hại; sau trời rét, có nơi rét đậm về đêm và sáng.

Từ đêm 20-22/01, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 23-27/01, có mưa nhỏ vài nơi, riêng từ đêm 24-27/01 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Đêm 17 ngày 18/01, đêm có mưa, có nơi mưa vừa; ngày có mưa rải rác. Trời rét, phía Bắc rét đậm, rét hại.

Từ đêm 18-27/01, có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1) các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đêm 17 ngày 18/01, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào; ngày có mưa rải rác; Phía Nam có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 18-27/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng đêm 18 sáng sớm ngày 19/01, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1) Tây Nguyên

Từ đêm 17-27/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 17-19/01 đêm và sáng trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1) Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 17-27/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 17-19/01, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (7/1-17/1) Bắc Bộ có băng giá, mưa tuyết Thời tiết 10 ngày tới (7/1-17/1) Bắc Bộ có băng giá, mưa tuyết
Thời tiết 10 ngày tới (3/1- 13/1): Rét đậm rét hại, Bắc Bộ bắt đầu có mưa Thời tiết 10 ngày tới (3/1- 13/1): Rét đậm rét hại, Bắc Bộ bắt đầu có mưa
Thời tiết 10 ngày tới (1/1- 11/1): Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục rét đậm rét hại đến hết ngày 8/1 Thời tiết 10 ngày tới (1/1- 11/1): Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục rét đậm rét hại đến hết ngày 8/1
In bài viết

Truyền hình