Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1), không khí lạnh cường độ mạnh và không khí lạnh tăng cường vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc và miền Trung nước ta gây rét đậm rét hại, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.
Thời tiết 10 ngày tới (7/1-17/1) Bắc Bộ có băng giá, mưa tuyết
Thời tiết 10 ngày tới (3/1- 13/1): Rét đậm rét hại, Bắc Bộ bắt đầu có mưa

Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1) khu vực Hà Nội

Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1): Bao giờ kết thúc rét đậm rét hại?
Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1): Bao giờ kết thúc rét đậm rét hại?

Từ đêm 10-12/01, không mưa, riêng ngày 12/01 trưa chiều trời nắng. Trời rét hại.

Từ ngày 13-16/01, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét; riêng ngày 13-14/01, trời rét đậm.

Từ ngày 17-18/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung trong đêm 17 và ngày 18/01. Trời rét.

Từ ngày 19-20/01, có mưa vài nơi. Trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1) phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 10-12/01, có mưa nhỏ rải rác trong đêm 10 và sáng ngày 11/01 sau có mưa vài nơi; ngày 12/01, trưa chiều trời nắng. Trời rét hại.

Từ ngày 13-16/01, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét đậm trong ngày 13-14/01, sau trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 17-18/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 19-20/01, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1) phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 10-12/01, không mưa, riêng ngày 12/01 trưa chiều trời nắng. Trời rét hại.

Từ ngày 13-16/01, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; riêng ngày 13-14/01, trời rét đậm.

Từ ngày 17-18/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung trong đêm 17 và ngày 18/01. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 19-20/01, có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 10-12/01, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào. Trời rét hại.

Từ ngày 13-17/01, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Trời rét.

Từ đêm 17-18/01 có mưa, riêng phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 19-20/01, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1) các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 10-12/01, phía Bắc có mưa, mưa rào tập trung từ đêm 10 đến sáng ngày 12/01 sau có mưa rào vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Từ ngày 13-17/01, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 18-20, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời lạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1) Tây Nguyên

Từ đêm 10-17/01, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 18-20/01, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1) khu vực Nam Bộ

Từ đêm 10-17/01, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 18-20/01, có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày mai 11/1: Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc xuống thấp hơn Thời tiết ngày mai 11/1: Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc xuống thấp hơn
Hà Nội: Rét hại có thể kéo dài hết 16/1 Hà Nội: Rét hại có thể kéo dài hết 16/1
Thời tiết ngày mai 10/1: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục rét hại Thời tiết ngày mai 10/1: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục rét hại
In bài viết

Truyền hình