Cập nhật đáp án chính thức 7 môn ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đáp án môn Lịch sử Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đáp án môn Lịch sử
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đáp án môn Hóa học Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đáp án môn Hóa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố đáp án chính thức 7 môn thi ngoại ngữ (trắc nghiệm) kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (đợt 1). Dự kiến, kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 26/7/2021.

Chi tiết đáp án chính thức 7 môn ngoại ngữ:

Thi tốt nghiệp TPHT 2021: Đáp án 7 môn ngoại ngữ
Đáp án môn Tiếng Anh
Thi tốt nghiệp TPHT 2021: Đáp án 7 môn ngoại ngữ
Đáp án môn Tiếng Nga
Thi tốt nghiệp TPHT 2021: Đáp án 7 môn ngoại ngữ
Đáp án môn Tiếng Trung
Thi tốt nghiệp TPHT 2021: Đáp án 7 môn ngoại ngữ
Đáp án môn Tiếng Đức
Thi tốt nghiệp TPHT 2021: Đáp án 7 môn ngoại ngữ
Đáp án môn Tiếng Nhật
Thi tốt nghiệp TPHT 2021: Đáp án 7 môn ngoại ngữ
Đáp án môn Tiếng Pháp
Thi tốt nghiệp TPHT 2021: Đáp án 7 môn ngoại ngữ
Đáp án môn Tiếng Hàn

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm xét tốt nghiệp THPT 2021 gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2021
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2021

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 (sửa đổi) do Bộ GD&ĐT ban hành, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học tối đa 3 lần.

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đáp án môn Vật lý Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đáp án môn Vật lý
Cập nhật đáp án chính thức môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đáp án môn Giáo dục công dân Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đáp án môn Giáo dục công dân
Cập nhật đáp án chính thức môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đáp án môn Địa lý Thi tốt nghiệp THPT 2021: Đáp án môn Địa lý
Cập nhật đáp án chính thức môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
In bài viết

Truyền hình