Theo Ban Tổ chức, Hội nghị tập huấn được tổ chức theo đề xuất của một số Liên hiệp hữu nghị địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Nội dung buổi tập huấn tập trung vào ba nội dung chính: định hướng công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới; tình vận động viện trợ phi chính phủ; và kinh nghiệm xây dựng, tập hợp lực lượng và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.
“Yêu chuộng hoà bình là đặc điểm nổi trội trong đối ngoại nhân dân” “Yêu chuộng hoà bình là đặc điểm nổi trội trong đối ngoại nhân dân”
Chú trọng đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 Chú trọng đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023

Ngày 2/12/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân cho các tổ chức thành viên năm 2022. Tham dự buổi tập huấn có ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng đại diện đến từ 18 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở ngoại vụ các tỉnh khu vực phía Nam.

Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho 18 Liên hiệp địa phương khu vực phía Nam

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày tại Hội nghị.

Theo Ban Tổ chức, Hội nghị tập huấn được tổ chức theo đề xuất của một số Liên hiệp hữu nghị địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Nội dung buổi tập huấn tập trung vào ba nội dung chính: định hướng công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới; tình vận động viện trợ phi chính phủ; và kinh nghiệm xây dựng, tập hợp lực lượng và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tại hội nghị, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày một số vấn đề trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân: cơ sở pháp lý và định hướng hoạt động; tầm quan trọng trong vận động các tổ chức phi chính phủ, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, và vận động người Việt Nam ở nước ngoài v.v...

Theo ông Sơn, để thực hiện tốt những nội dung nêu trên, các tổ chức Liên hiệp cần lưu ý đến đến việc củng cố nội bộ, bắt đầu từ việc rà soát, kiện toàn toàn bộ quy chế quy định, phân công công việc; tạo môi trường say mê nghiên cứu học tập, làm việc, phục vụ công tác chuyên môn ngày càng có chất lượng hơn. Đồng thời, tạo mạng lưới kết nối bền vững với các sở, ban, ngành để phối hợp công tác hiệu quả hơn.

Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho 18 Liên hiệp địa phương khu vực phía Nam
Hội nghị có sự tham dự của các đại diện đến từ 18 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở ngoại vụ các tỉnh khu vực phía Nam.

Tiếp theo, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) chia sẻ về tình hình công tác vận động viện trợ phi chính phủ và định hướng, yêu cầu đặt ra với các Liên hiệp địa phương. Bên cạnh đó là phần tham luận và thảo luận của các đơn vị về kinh nghiệm xây dựng, tập hợp lực lượng và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Công tác đối ngoại nhân dân là một bộ phận hợp thành của công tác đối ngoại chung, phối hợp và phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước cùng thực hiện nhiệm vụ, đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tại Bắc Giang, nhiệm vụ này đã và đang được triển khai với nhiều kết quả tích cực.
Chủ động, linh hoạt, sáng tạo tăng tính hấp dẫn của hoạt động đối ngoại nhân dân Chủ động, linh hoạt, sáng tạo tăng tính hấp dẫn của hoạt động đối ngoại nhân dân
Ngày 17/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2022). Tại đây, Chủ tịch VUFO kêu gọi lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động toàn hệ thống nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022. Đặc biệt, người làm công tác đối ngoại nhân dân sáng tạo, linh hoạt, chủ động để hoạt động đối ngoại nhân dân vui, hữu nghị nhưng chuyên nghiệp, thực chất.
In bài viết

Truyền hình