Sáng 17/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự hội nghị gặp mặt ra quân đầu xuân và ký giao ước thi đua năm 2021 của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Kiều bào xa xứ mong đợi  một mùa Xuân mới trên quê hương Kiều bào xa xứ mong đợi một mùa Xuân mới trên quê hương
Thế và lực người Việt 5 châu Thế và lực người Việt 5 châu
Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Mặt trận các cấp tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức thành viên, của Ban công tác Mặt trận ở hơn 100.000 địa bàn dân cư trong cả nước; tập hợp sức mạnh của 100 triệu đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, cùng hiệp lực, quyết tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong hiệp thương phối hợp thống nhất hành động cùng các tổ chức thành viên, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia hiệu quả hơn trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đặc biệt, năm 2021, việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND là nhiệm vụ trọng tâm số một của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra nhằm góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch bệnh. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tiến hành phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

“Phải dùng sức mạnh của cả hệ thống và sức mạnh của nhân dân trong triển khai hoạt động của Mặt trận. Từ đó chủ động phối hợp trong triển khai kế hoạch và giành thắng lợi từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2021”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Tân Sửu Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Tân Sửu
Kiều bào có thể chuyển tiền trực tiếp từ Mỹ, châu Âu… vào tài khoản của người thân ở Việt Nam Kiều bào có thể chuyển tiền trực tiếp từ Mỹ, châu Âu… vào tài khoản của người thân ở Việt Nam
In bài viết

Truyền hình