Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:33 | 03/11/2023 GMT+7

Tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong tình hình mới

aa
Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Lào Cai) đã tranh thủ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới và khu vực có nhiều biến động, phức tạp, dịch Covid-19 kéo dài tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế - xã hội toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân theo Chỉ thị số 38 ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới phương hướng, vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”, Liên hiệp đã tham mưu cho tỉnh thúc đẩy các hoạt động quan hệ hữu nghị nhân dân, góp phần giữ vững ổn định và phát triển.
Giới trẻ có vai trò quan trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Đối ngoại nhân dân mở ra nhiều cơ hội phát triển cho tỉnh Trà Vinh
Tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong tình hình mới

Nội dung hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Lào Cai thể hiện qua việc thực hiện các cam kết, dự án với các tổ chức quốc tế, tạo cầu nối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Nhân dân tỉnh Lào Cai với Nhân dân các nước và khu vực có quan hệ hợp tác với tỉnh Lào Cai. 5 năm qua, Liên hiệp đã phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình, dự án, như hội nghị giao ban công tác hữu nghị Việt - Trung năm 2019; ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Sa Pa năm 2020; chương trình giao lưu văn nghệ với đoàn lưu học sinh Lào tại tỉnh; kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; các hoạt động thể thao; chương trình liên hoan Nhân dân biên giới và đêm liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc...

Tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong tình hình mới

Đặc biệt, Liên hiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc tế Xuân 2023 tại tỉnh Lào Cai, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân tỉnh Lào Cai với Nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới; tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua chương trình, có 6 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục mở rộng, bổ sung và tài trợ dự án mới với tổng giá trị viện trợ cam kết dự kiến hơn 2 triệu USD và 2 tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh trị giá 3 nghìn USD.

Tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong tình hình mới

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Liên hiệp tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế; tiếp tục duy trì quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với tổng số 85 dự án, khoản viện trợ phi dự án của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc các nước Anh, Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ… được thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị viện trợ được cam kết là 504 tỷ đồng (không bao gồm vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước cấp phát và đóng góp của đối tượng thụ hưởng).

Các hoạt động dự án góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vùng khó khăn. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp, Ban Chấp hành Liên hiệp đã chỉ đạo Liên hiệp phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tặng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 250.000 chiếc khẩu trang, đồng thời tiếp nhận khoản viện trợ thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 của Trung Quốc gồm máy tạo ô-xy, máy thở, quần áo, kính, khẩu trang với tổng giá trị 500.000 USD; UBND huyện Bát Xát tiếp nhận 420 bộ quần áo bảo hộ, 800 chiếc khẩu trang y tế, 18 nhiệt kế tự động, 2 nhiệt kế cầm tay do chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc viện trợ; Chi hội Hữu nghị Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp tổ chức chương trình “Đông ấm biên cương”, trao quà cho học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và thăm một số đơn vị, chốt trực phòng, chống dịch Covid-19, với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong tình hình mới

Liên hiệp còn chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại với nhiều hình thức nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, những giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh đến bạn bè quốc tế. Các hoạt động đối ngoại nhằm mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế, thu hút nguồn đầu tư, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và du lịch phát triển; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm văn hóa các dân tộc trong tỉnh…

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai là tổ chức đặc thù, Ban Chấp hành hiện nay gồm 32 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên (Chủ tịch Liên hiệp và 4 Phó Chủ tịch), hầu hết kiêm nhiệm, đang đảm nhận các chức vụ quan trọng tại các cơ quan, địa phương trong tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm chính trị cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn đoàn kết phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả nhiệm kỳ V vừa qua để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.

Tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong tình hình mới

Với thành công trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Lào Cai đã vinh dự được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ, Bằng khen; nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại Nhân dân được khen thưởng.

Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, với tinh thần tích cực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Lào Cai xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động 5 năm tới (2023 - 2028), trọng tâm là mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hòa bình, hữu nghị, hợp tác quốc tế, nhất là với các vùng, địa phương, dự án của các tổ chức quốc tế đang triển khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thông qua đó nâng cao công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Lào Cai với bạn bè quốc tế, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền quốc gia; quán triệt sâu sắc phương châm công tác đối ngoại Nhân dân theo hướng hợp tác quốc tế thực chất, đa dạng, đa phương hóa, đi vào chiều sâu…

Tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong tình hình mới
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Lào Cai sẽ chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chủ động, sáng tạo, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh, xây dựng Lào Cai sớm trở thành cực tăng trưởng vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ, mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Theo VŨ VĂN CÀI
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai

Trình bày minh họa:
Vũ Sơn - Khánh Ly

https://baolaocai.vn/tang-cuong-doi-ngoai-nhan-dan-va-hop-tac-quoc-te-trong-tinh-hinh-moi-post375546.html

Hậu Giang: Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân Hậu Giang: Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân
Vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 cho 50 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tuyên Quang: 150 học viên được tập huấn công tác đối ngoại nhân dân Tuyên Quang: 150 học viên được tập huấn công tác đối ngoại nhân dân
Sáng 18/10, tại Hội trường Nhà khách Minh Thanh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tổ chức tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2023.

Theo Báo Lào Cai
Nguồn: baolaocai.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Phát biểu tại Diễn đàn ADF 2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, và cùng các nước thành viên ASEAN tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chiều 29/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương tổ chức họp ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương (mở rộng) nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Ngoại giao Nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế

Ngoại giao Nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế

Công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua đã góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội; vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giới thiệu đến bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta; phát huy vai trò cầu nối đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài...

Các tin bài khác

Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Sáng 1/3, Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam do đồng chí Ri Ho Jun, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triền Tiên tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Lạng Sơn nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều Tiên và 5 năm ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (Kim Châng Ưn) thăm chính thức Việt Nam.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Cuba hội đàm trực tuyến

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Cuba hội đàm trực tuyến

Sáng 29/2, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Emilio Lozada Garcia.
Triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược xanh giữa Việt Nam - Đan Mạch

Triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược xanh giữa Việt Nam - Đan Mạch

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Ngoại giao Đan Mạch Lina Gandlose Hansen đồng chủ trì tham vấn chính trị lần thứ 2 giữa hai bộ nhằm trao đổi về hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Vùng 5 Hải quân: Nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức Hội thi sáng kiến, mô hình, học cụ, giáo án, sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024. Hội thi có ...
Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Sáng 1/3, Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam do đồng chí Ri Ho Jun, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triền Tiên tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã ...
Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Bình Định

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định số 615/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Bình Định.
Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028: chú trọng phát triển hội viên trẻ

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028: chú trọng phát triển hội viên trẻ

Ngày 29/2, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028.
Lũy thép biên phòng toàn dân

Lũy thép biên phòng toàn dân

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng.
Vùng 5 Hải quân: Nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Vùng 5 Hải quân: Nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức Hội thi sáng kiến, mô hình, học cụ, giáo án, sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024. Hội thi có sự tham gia của 8 đầu mối cơ quan, đơn vị trong Vùng với 170 sản phẩm. Trong đó có 31 sáng kiến, mô hình học cụ. Đây đều là những sản phẩm do cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, tự làm, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, phục vụ hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị.
Bộ đội Hải quân ra quân huấn luyện

Bộ đội Hải quân ra quân huấn luyện

Những ngày đầu tháng 3, Quân chủng Hải quân đã đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2024. Các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đều lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện...
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
Xin chờ trong giây lát...
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Giữ gìn văn hóa lễ chùa, xin lộc đầu năm của người Việt
Lưu học sinh Campuchia dọn nhà đón Tết Việt
Chợ Yên Sở đỏ ối cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời
Nói không với tảo hôn, sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá
Đại sứ Canada thăm xứ hoa đào Nhật Tân
Phòng tư vấn tâm lý cho học sinh
Phiên bản di động