Tượng An Dương Vương được công nhận là bảo vật quốc gia

Tượng An Dương Vương được công nhận là bảo vật quốc gia
Hồn nước - 01-02-2023 07:10
Pho tượng An Dương Vương tại Khu di tích Cổ Loa được công nhận là bảo vật quốc gia.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile