“Đối với các khoản thu theo thỏa thuận, phải được sự đồng thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh; tránh gây áp lực đối với cha mẹ học sinh nhất là trong giai đoạn kinh tế xã hội đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19. Đơn vị nào để xảy ra sai phạm thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT và các cấp quản lý”, văn bản 1597/SGD&ĐT-KHTC nêu rõ.
Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhất là qua tiếp xúc với người ngoài địa bàn; UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản chỉ đạo các trường học “Không tổ chức dạy tiếng Anh tăng cường có giáo viên là người nước ngoài trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022”.
Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi
Theo cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ: Nhà trường thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi; dạy học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém không thu tiền; không bắt buộc nộp quỹ Ban đại diện CMHS trường; không bắt buộc nộp tiền xã hội hóa giáo dục... Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Dung, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày cho HS khối lớp 1, lớp 2 dưới hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) theo nhu cầu, sở thích. HS lớp 1, lớp 2 tham gia CLB tự nguyện; nhà trường thu 140.000 đồng/1hs/1 tháng tiền HS tham gia các CLB sau giờ học chính thức.

Ngày 11/11/2021, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1597/SGD&ĐT-KHTC về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là số văn bản 1597/SGD&ĐT-KHTC).

Theo đó, để công tác quản lý thu, chi các khoản thu trong các cơ sở giáo dục đi vào nề nếp, đúng quy định, tránh tình trạng lạm thu, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021 - 2022 và trong quá trình thực hiện lưu ý một số nội dung sau:

Các khoản thu theo quy định bao gồm: Học phí, thu giá dịch vụ, BHYT học sinh. Vận động tài trợ việc tiếp nhận nguồn tài trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Các khoản thu hộ, chi hộ đó là: Bảo hiểm thân thể; các loại quỹ xã hội, quỹ từ thiện (nếu có); sổ liên lạc điện tử…

Các khoản không vận động tài trợ

Theo khoản 2 điều 3, Thông tư số 16/2018/TT- BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, quy định:

Điều 3. Nội dung vận động và tiếp nhận tài trợ

2. Không vận động tài trợ để chi trả:

Thù lao giảng dạy; Các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; Thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Không được thu tiền khi chưa thỏa thuận với cha mẹ học sinh

Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường: Yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh sau đó mới tổ chức thực hiện. Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Các cơ sở giáo dục không thực hiện khoản thu này (khoản kinh phí này do cha mẹ học sinh thực hiện).

Đồng thời, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Tho yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện nghiêm túc công tác thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022, lưu ý không tập trung các khoản thu vào đầu năm, phân kỳ hợp lý trong năm;

Đối với các khoản thu theo thỏa thuận, phải được sự đồng thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh; tránh gây áp lực đối với cha mẹ học sinh nhất là trong giai đoạn kinh tế xã hội đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19. Đơn vị nào để xảy ra sai phạm thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT và các cấp quản lý.

Không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện CMHS thu các khoản thu ngoài quy định

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1109/SGD&ĐT-KHTC ngày 20/8/2021 về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là văn bản số 1109/SGD&ĐT-KHTC).

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu tại văn bản số 1109/SGD&ĐT-KHTC: “Đối với các cơ sở giáo dục: Tổ chức quán triệt và phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh các văn bản chỉ đạo thu, chi của trung ương, của địa phương và các cơ quan quản lý giáo dục; niêm yết công khai các văn bản chỉ đạo;

Các cơ sở giáo dục không được thực hiện hoặc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định… Các cơ sở giáo dục không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; Tất cả các khoản thu, chi của các cơ sở giáo dục đều phải được mở sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có)”.

Ban đại diện CMHS không quyên góp chi cho các hoạt động giáo dục

Theo điểm b, khoản 4, điều 10, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/ 2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11/ 2011 của Bộ GD&ĐT, quy định:

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Các khoản thu phải nộp và Kho bạc hoặc Ngân hàng để quản lý thu, chi

“Các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu học phí, giá dịch vụ bằng tiền mặt, các đơn vị phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền mặt đã thu vào Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch theo chế độ quy định.

Đối với các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu khác đơn vị phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để quản lý thu, chi. Lãi tiền gửi ngân hàng và các ưu đãi về tài chính khác (nếu có) là một khoản thu của đơn vị và phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích của khoản thu và quy định hiện hành của nhà nước (không được bổ sung vào Quỹ bổ sung thu nhập);

Các khoản thu, chi phải đúng đối tượng, định mức, chế độ và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ và thực hiện việc quyết toán, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành; Các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện chế độ công khai theo quy định tại:.. Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Sở GD&ĐT Phú Thọ chấn chỉnh công tác quản lý các khoản thu năm học 2021 – 2022
Ảnh minh họa.

Có chế độ miễn, giảm các khoản thu khác phù hợp đối với học sinh diện chính sách hoặc có khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp mà phải bỏ học. Thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm;

Khuyến khích các cơ sở giáo dục phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh phát triển các hình thức thẻ học đường để thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;… Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu chi sai quy định”, văn bản số 1109/SGD&ĐT-KHTC nêu.

Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhất là qua tiếp xúc với người ngoài địa bàn; UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản chỉ đạo các trường học “Không tổ chức dạy tiếng Anh tăng cường có giáo viên là người nước ngoài trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022”.
Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi
Theo cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ: Nhà trường thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi; dạy học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém không thu tiền; không bắt buộc nộp quỹ Ban đại diện CMHS trường; không bắt buộc nộp tiền xã hội hóa giáo dục... Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Dung, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày cho HS khối lớp 1, lớp 2 dưới hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) theo nhu cầu, sở thích. HS lớp 1, lớp 2 tham gia CLB tự nguyện; nhà trường thu 140.000 đồng/1hs/1 tháng tiền HS tham gia các CLB sau giờ học chính thức.
In bài viết

Truyền hình