TĐO-Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 846/QĐ-TTCP về việc Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Cụ thể ngày 1/10, Theo quyết định số 846/QĐ-TTCP Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định số Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện pháp luật trách nhiệm về thanh tra, tiếp Công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đoàn thanh tra gồm 7 người do Ông Từ Thanh Sơn - Trưởng phòng 3, Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

Trong đó, nhiệm vụ của đoàn thanh tra trong thời gian này là thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện pháp luật trách nhiệm về thanh tra, tiếp Công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Phước. Trong đó có đất đai nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh.

quyet dinh thanh tra trach nhiem chu tich ubnd tinh binh phuoc

Sáng 8/10, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định số 846/QĐ-TTCP về việc Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Đến sáng 8/10/2018, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định số 846/QĐ-TTCP đối với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Có mặt tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ cuộc thanh tra. Các nội dung thanh tra đều gắn với công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước của thủ trưởng các sở, ngành, huyện, thị xung quanh việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Ngoài ra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cũng đề nghị đoàn thanh tra phải bám sát đề cương thanh tra đã được phê duyệt, những nội dung nào phát sinh cần được báo cáo cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo. Trong thời gian thanh tra cần phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của địa phương, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và bảo mật thông tin. 

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra và giao các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng đoàn thanh tra để bảo đảm thực hiện tốt cuộc thanh tra. Đây là cơ sở để lãnh đạo tỉnh Bình Phước, cùng các cơ quan chức năng đánh giá lại hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng và chống tham nhũng.

Trước đó, tại buổi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng vào đầu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thừa nhận việc có hàng trăm hecta rừng bị chuyển hóa. Theo ông Trăm, diện tích rừng khá lớn trong khi nhân sự quản lý rừng quá ít, một người phải quản lý, kiểm tra mấy trăm hecta, đồng thời người dân đồng bào thường xuyên có hoạt động phá rừng. Ban đầu thì phá ít để trồng điều, sau đó thì phá trên diện rộng.

Ngoài ra ông Trăm cũng chia sẻ sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện giáo dục toàn dân và kiên quyết hơn trong các vấn đề bảo vệ rừng. 

Nguyễn Hiếu

Truyền hình