Theo dự thảo mới Bộ Công an vừa ban hành, người dân khi đổi, làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử có thể được nhận qua đường bưu điện.
Dự kiến phát hành thẻ căn cước công dân mẫu mới trong tháng 1/2021 Dự kiến phát hành thẻ căn cước công dân mẫu mới trong tháng 1/2021
Phát triển công tác đối ngoại nhân dân xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Phát triển công tác đối ngoại nhân dân xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh

Ngày 4.12, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31.12.2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD).

Các nội dung gồm: thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu CCCD; cấp, quản lý thẻ CCCD và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương.

Theo đó, đối với thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD, Khoản 2 Điều 9 của dự thảo quy định: Cơ quan, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD phải có văn bản đề nghị nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần khai thác và được thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó ký tên, đóng dấu.

Quy trình nhận đổi và trả thẻ căn cước công dân gắn chíp được Bộ Công an thực hiện như nào?
Ảnh minh họa

Công dân có nhu cầu khai thác thông tin thì có văn bản yêu cầu nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần khai thác; xuất trình thẻ Căn cước công dân để cơ quan Công an kiểm tra, xác định đúng người đề nghị khai thác thông tin...

Đáng chú ý, khi công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ CCCD gắn mã vạch sang thẻ CCCD có gắn chíp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành như sau:

- Trường hợp Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ CCCD gắn mã vạch còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân, CCCD và chữ) thì cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng Chứng minh nhân dân, CCCD chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD có gắn chíp.

Khi trả thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ Căn CCCD cùng với Chứng minh nhân dân, thẻ CCCD gắn mã vạch và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân, thẻ CCCD có gắn mã vạch đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5cm, ghi vào hồ sơ và trả cho công dân;

Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả Chứng minh nhân dân, thẻ CCCD gắn mã vạch đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

- Trường hợp Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ CCCD có gắn mã vạch bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân, CCCD và chữ) thì thu, hủy Chứng minh nhân dân, CCCD đó, ghi vào hồ sơ.

Ngoài ra, từ Điều 17 đến Điều 21 của dự thảo đã quy định rõ trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Công an cấp tỉnh; Công an cấp huyện và Công an cấp xã về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD, cấp, quản lý thẻ CCCD.

Vi phạm an ninh mạng có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng Vi phạm an ninh mạng có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng
Đề xuất diện tích nhà ở tối thiểu đối với người đăng ký thường trú là 8m2/người Đề xuất diện tích nhà ở tối thiểu đối với người đăng ký thường trú là 8m2/người
In bài viết

Truyền hình