Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) là một tổ chức phi chính phủ, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động ĐNND, tổ chức hoặc tham gia các hoạt động nghiên cứu, thông tin đối ngoại và các hoạt động khác về kinh tế, xã hội và văn hóa liên quan đến hòa bình và phát triển.
quy hoa binh va phat trien viet nam voi cong tac bao ve loi ich quoc gia dan toc Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường được bầu làm Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam
quy hoa binh va phat trien viet nam voi cong tac bao ve loi ich quoc gia dan toc Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam trao đổi sách quý với các nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ
quy hoa binh va phat trien viet nam voi cong tac bao ve loi ich quoc gia dan toc Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam chuẩn bị Đại hội lần thứ 4
quy hoa binh va phat trien viet nam voi cong tac bao ve loi ich quoc gia dan toc
Trẻ em tham dự Ngày Văn hoá hoà bình do Quỹ Hoà bình và Phát triển TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Thành lập năm 2003 với phương thức tổ chức, hoạt động độc đáo của mình, Quỹ đã tham gia rất nhiều vào các mạng lưới, cơ chế, diễn đàn nhân dân đa phương khu vực và quốc tế. Quỹ là tổ chức được tín nhiệm thay mặt các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia Ban Tổ chức Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Diễn đàn Nhân dân Á-Âu. Quỹ cũng là một trong bốn tổ chức nhân dân Việt Nam được cấp Quy chế tư vấn tại Hội đồng Kinh tế - Xã hội (ECOSOC) của Liên hợp quốc.

Đây còn là tổ chức nhân dân đầu tiên của Việt Nam được cấp Quy chế tư vấn phi chính phủ với Ủy ban liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR). Đó là những điều kiện rất tốt để Quỹ đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và đóng góp cho sự nghiệp chung của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Quỹ luôn chủ động và tích cực phối hợp với các tổ chức nhân dân Việt Nam lồng ghép việc cung cấp thông tin cho bạn bè quốc tế, quảng bá về đất nước, con người, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực đấu tranh có hiệu quả trong các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biển đảo. Góp phần tăng cường hợp tác của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, huy động tình đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, hỗ trợ kênh ngoại giao Nhà nước, đóng góp chung cho phong trào nhân dân thế giới vì sự tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, thông qua phát triển quan hệ đối tác song phương, với mạng lưới các tổ chức đối tác rộng lớn trên khắp thế giới, Quỹ đã tranh thủ vận động được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. Đặc biệt, trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua, Quỹ đã chủ động cung cấp thông tin cho bạn bè quốc tế với nhiều hình thức đa dạng như tổ chức họp báo ra tuyên bố, gửi thư ngỏ, gửi thông tin cho các tổ chức đối tác, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn chính nghĩa của ta trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Từ đó chia sẻ quan điểm của ta trong việc gìn giữ chủ quyền biển đảo, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế... Rất nhiều tổ chức bạn bè quốc tế, từ những thông tin do Quỹ cung cấp, đã sử dụng quan điểm của Việt Nam như một phần quan điểm chính thức của mình về các vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo.

quy hoa binh va phat trien viet nam voi cong tac bao ve loi ich quoc gia dan toc
Cuốn "Việt Nam và Biển Đông" do Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam soạn thảo.

Quỹ cũng đã chủ động phối hợp với Ủy ban Biên giới Quốc gia, Nhà Xuất bản Giáo dục và Nhà Xuất bản Thế giới, ấn hành cuốn “Việt Nam và Biển Đông” bằng tiếng Việt (năm 2011, tái bản năm 2014 và 2017) và tiếng Anh (năm 2012, tái bản năm 2014 và 2017). Đây là cuốn “sổ tay” đầu tiên gồm những thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, giới thiệu các thông tin cơ bản về vấn đề Biển Đông, lập trường của Việt Nam và một số văn kiện quốc tế, khu vực và song phương liên quan về Biển Đông tiện dùng cho công tác thông tin đối ngoại của các tổ chức nhân dân Việt Nam. Ở nước ngoài, cuốn sách cũng đã được nhiều tổ chức và cá nhân là đối tác của Quỹ hoặc Liên hiệp Hữu nghị sử dụng. Đặc biệt, tại Ấn Độ, cùng với bản tiếng Anh, cuốn sách đã được Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) dịch ra tiếng Hindi và một số tiếng địa phương khác và phổ biến tại nhiều bang trong nước.

Trích tham luận của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của VUFO

Truyền hình