Nghị định mới của Chính phủ quy định nhiều mức phạt mới đối với các vi phạm liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động (doanh nghiệp).
F0 sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản F0 sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản
Đến năm 2030, sẽ có khoảng 60% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội Đến năm 2030, sẽ có khoảng 60% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Quy dinh moi ve tien luong, bao hiem xa hoi co loi cho nguoi lao dong hinh anh 1

Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ quy định nhiều mức phạt mới đối với các vi phạm liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động (doanh nghiệp). Qua đó, hạn chế tình trạng doanh nghiệp vi phạm, giúp quyền lợi của người lao động được đảm bảo hơn./.

Chính sách mới về bảo hiểm, tiền lương có hiệu lực trong tháng 3/2022 Chính sách mới về bảo hiểm, tiền lương có hiệu lực trong tháng 3/2022
Lao động Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội Hàn Quốc Lao động Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội Hàn Quốc
www.vietnamplus.vn
In bài viết

Truyền hình