Ngày 2/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Các chế độ người lao động tham gia BHXH mắc Covid-19 được hưởng Các chế độ người lao động tham gia BHXH mắc Covid-19 được hưởng
Lao động Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội Hàn Quốc Lao động Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội Hàn Quốc

Dự thảo Chiến lược nêu rõ, phấn đấu đến năm 2030 đạt 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,1% dân số. Và phấn đấu đạt 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trong tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng BHXH Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Toàn bộ các hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) đều vận hành trong “Hệ sinh thái số 4.0”, không phụ thuộc vào địa bàn hành chính, có thể truy cập mọi nơi, mọi lúc.

Các giải pháp chủ yếu để cũng được xây dựng. Theo đó, ngành BHXH Việt Nam sẽ chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và phát triển người tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; đầu tư các quỹ bảo hiểm theo hướng độc lập, minh bạch, chuyên nghiệp, đa dạng, an toàn, bền vũng và hiệu quả; cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN; đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng CNTT và chuyển đổi số…

Phấn đấu đến năm 2030 đạt 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
Phấn đấu đến năm 2030 đạt 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Chia sẻ về giải pháp phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ, nhấn mạnh các giải pháp về truyền thông cần cụ thể hơn, hướng tới các nhóm đối tượng cụ thể, có tiềm năng, khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý. Qua đó đạt mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế.

Ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TP.Hồ Chí Minh đề xuất nghiên cứu biện pháp quản lý chặt chẽ hơn về thông tin người hưởng lương hưu tại cơ sở, trong đó, trách nhiệm chủ yếu thuộc về cơ quan BHXH.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, cần quan tâm đến công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, là tiền đề quan trọng để khâu tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, nhất là với thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Quá trình xây dựng các mục tiêu cũng phải làm rõ bối cảnh, đánh giá các tác động để đảm bảo tính khả thi; các giải pháp trọng tâm cũng phải xây dựng hết sức cụ thể, định lượng hóa rõ các nhiệm vụ, đi cùng với là xác định nguồn lực kinh phí thực hiện, đầu tư cơ sở hạ tầng, mô hình tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực…

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược trước khi trình xem xét, thông qua.

Việt Nam gia nhập Công cụ Bảo hiểm rủi ro thiên tai Đông Nam Á Việt Nam gia nhập Công cụ Bảo hiểm rủi ro thiên tai Đông Nam Á
Cuối năm 2022: phấn đấu giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 4% Cuối năm 2022: phấn đấu giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 4%
In bài viết

Truyền hình