UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023 là hơn 407 tỷ đồng.
Giảm nghèo: Không hô khẩu hiệu, hướng tới sự bền vững, thiết thực Giảm nghèo: Không hô khẩu hiệu, hướng tới sự bền vững, thiết thực
Quảng Nam bố trí gần 270 tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miến núi Quảng Nam bố trí gần 270 tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miến núi

Kế hoạch này được ban hành nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 để góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt, các chỉ tiêu đề ra cần đạt đến cuối năm 2023 đó là, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%, riêng tỷ lệ hộ nghèo các huyện miền núi giảm 4,5% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; giảm 4.107 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,24%.

Quảng Ngãi bố trí hơn 407 tỷ đồng cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong năm 2023
Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023 là 407,304 tỷ đồng - (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, phấn đấu hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 20 mô hình giảm nghèo, xây dựng và phê duyệt trên 200 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Đồng thời, phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về các nội dung triển khai công tác giảm nghèo năm 2023.

Bên cạnh đó, cũng đề ra mục tiêu, phân đấu đến cuối năm 2023, 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm; tối thiểu 200 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công,…

Quảng Ngãi bố trí hơn 407 tỷ đồng cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong năm 2023
Toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh - (Ảnh minh hoạ).

Cũng như, phấn đấu 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi tại các huyện nghèo xuống còn 33,9%, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo xuống còn 33,8%,… Tối thiểu 1.450 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được hỗ trợ nhà ở, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững,…

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023 là 407,304 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương: 289,052 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 113,679 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 175,373 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương 43,365 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 17,052 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 26,313 tỷ đồng), huy động khác 74,887 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Vận động 151 chương trình dự án phi chính phủ Quảng Ngãi: Vận động 151 chương trình dự án phi chính phủ
Việt Nam cùng ASEAN cam kết xóa đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực Việt Nam cùng ASEAN cam kết xóa đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực

In bài viết

Truyền hình