Ngày 29/11, Đảng uỷ Quân chủng Hải quân đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines
Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Quân chủng Hải quân tổng kết 10 năm ‘Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới’
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Hải quân chủ trì Hội nghị.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân chủng Hải quân, 10 năm qua, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và đạt được kết quả toàn diện, quan trọng.

Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Quân chủng có bước phát triển mạnh về tổ chức biên chế; tiếp nhận, quản lý, khai thác và làm chủ nhiều vù khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, thông tin trong huấn luyện, diễn tập, điều hành, chỉ huy tác chiến và quản lý các mặt công tác; các công trình chiến đấu được củng cố và xây dựng mới; phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được đổi mới, chính quy.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp hiệu quả quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng an ninh; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều khẳng định Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thể hiện sự phát triển tư duy chiến lược, đúng đắn, quan trọng của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hội nghị cũng đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện nghị quyết thời gian tiếp theo; đồng thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng một số nội dung tiếp tục thực hiện mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo cũng như Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục quán triệt, nắm vững các mục tiêu, quan điểm cảu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các bài học kinh nghiệm rút ra từ hội nghị; tiếp tục cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo của cấp mình để triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Việt Nam-New Zealand tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược
Hội đàm lần thứ tám giữa hải quan ba tỉnh biên giới Việt Nam và hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) Hội đàm lần thứ tám giữa hải quan ba tỉnh biên giới Việt Nam và hải quan Nam Ninh (Trung Quốc)

baotintuc.vn
In bài viết

Truyền hình